Arkusz Odpowiedzi

25 kwietnia 2016
Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas na wypełnienie testu badawczego. Badanie ma charakter naukowy (nie ma dobrych ani złych odpowiedzi) i jest anonimowe. Podany adres e - mail zostanie wykorzystany jedynie w celu przesłania kilkunastu pytań do ponownego wypełnienia (sprawdzenia efektów) oraz w razie potrzeby do wysłania wyników zainteresowanej osobie.

Test składa się z 3 części:
1) dane podstawowe (7 pytań)
2) uważność (24 pytania - ok. 5 minut)
3) cechy osobowości (100 pytań - ok. 20 minut)

Ostatnia część ma charakter:
1) diagnostyczny (jakie przeszkody, trudności, problemy mogą pojawić się w trakcie treningów?)
2) terapeutyczny (jakie środki dla poprawy efektywności treningów powinny przedsięwziąć osoby prowadzące ?)
3) profilaktyczny (jak zapobiegać błędom, które mogą pojawić się podczas samodzielnego praktykowania treningów uważności?)

* Erforderlich
  Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
  Wpisz cyfrę
  Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
  Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
  Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
  Bitte eine Zahl eingeben.
  Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
  Bitte eine Zahl eingeben.
  Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
  Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
  To nie jest właściwy email
  Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
  25 % abgeschlossen