Arkusz Odpowiedzi

25 kwietnia 2016
Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas na wypełnienie testu badawczego. Badanie ma charakter naukowy (nie ma dobrych ani złych odpowiedzi) i jest anonimowe. Podany adres e - mail zostanie wykorzystany jedynie w celu przesłania kilkunastu pytań do ponownego wypełnienia (sprawdzenia efektów) oraz w razie potrzeby do wysłania wyników zainteresowanej osobie.

Test składa się z 3 części:
1) dane podstawowe (7 pytań)
2) uważność (24 pytania - ok. 5 minut)
3) cechy osobowości (100 pytań - ok. 20 minut)

Ostatnia część ma charakter:
1) diagnostyczny (jakie przeszkody, trudności, problemy mogą pojawić się w trakcie treningów?)
2) terapeutyczny (jakie środki dla poprawy efektywności treningów powinny przedsięwziąć osoby prowadzące ?)
3) profilaktyczny (jak zapobiegać błędom, które mogą pojawić się podczas samodzielnego praktykowania treningów uważności?)

*Vereist
  Dit is een vereiste vraag
  Wpisz cyfrę
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Moet een nummer zijn.
  Dit is een vereiste vraag
  Moet een nummer zijn.
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  To nie jest właściwy email
  Dit is een vereiste vraag
  25% voltooid