Kliniczny model

Pewnym istotnym dorobkiem poszukiwań badawczych dotyczących uważności jest odkrycie i opis wspólnych mechanizmów występujących we wszystkich technikach medytacyjnych (zespół Flinders, Oman, Plante i koledzy – Spirituality and Health Institute at Santa Clara University):

1) zarezerwowanie czasu przeznaczonego wyłącznie na medytację (set-aside time),

2) usprawnianie cnoty i siła charakteru (współczucie, przebaczenie, mądrość, brak lęku i obaw, odwaga, sprawiedliwość, cierpliwość i transcendencja),

3) systematyczne stosowanie praktyk celem uzyskania stabilizacji zwłaszcza podczas występowania symptomów lęku lub stresu,

4) konieczność uwzględniania w praktykach medytacyjnych określonych modeli duchowych (zawartość denotacyjna, przedmiot medytacji) jako istotny czynnik motywacyjny.

Podczas badań jakościowych dotyczących mechanizmów występujących podczas praktykowania medytacji zidentyfikowano trzy podstawowe umysłowe procesy i jeden proces o neurobiologicznym rdzeniu:

1) odłączenie jaźni od wydarzeń, doświadczeń, myśli i emocji,

2) spadek automatyzmów umysłowych, które uwarunkowane są przeszłymi doświadczeniami, schematami kognitywnymi i zwyczajami,

3) zwiększenie świadomości i regulacja systemów fizjologicznych.

Poza tymi trzema podstawowymi procesami, wyróżniono siedem dodatkowych, wtórnych procesów,  przez które praktyki medytacji mogą poprawiać funkcjonowanie podmiotu:

1) zmniejszone ruminacje,

2) większa empatia,

3) zwiększona elastyczność odpowiedzi,

4) ulepszona  regulacja uczuciowa,

5) zwiększona determinacja  i większy upór,

6) poprawienie funkcjonowania pamięci,

7) większa dokładność w uczuciowym przewidywaniu.