CHIME-A

 Kompleksowy Inwentarz Doświadczeń Związanych z Uważnością dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych będących w wieku od 12 lat (Bergomi i in, 2014; adaptacja polska w opracowaniu – por. Radoń, 2020)

Ten test zawiera stwierdzenia odnoszące się do różnych aspektów uważności w życiu codziennym. Odpowiedz spontanicznie, nie myśląc o tym. Nie ma „dobrych” lub „złych” odpowiedzi. Twoje osobiste doświadczenie jest dla nas ważne. Proszę odpowiedzieć na każde pytanie.

1 Nigdy                 2 Rzadko           3 Czasami          4 Często        5 Zawsze

 1. Kiedy zmienia się mój nastrój, od razu to zauważam.
 2. Kiedy w moim życiu pojawiają się wzloty i upadki, jestem dla siebie życzliwy/a.
 3. Zauważam, kiedy moje negatywne nastawienie sprawia, że rzeczy stają się trudniejsze.
 4. Mam świadomość, że moje myśli na temat ludzi lub wydarzeń mogą łatwo ulec zmianie.
 5. Kiedy siedzę lub leżę, dostrzegam wrażenia płynące z mojego ciała.
 6. Kiedy zauważę, że uczyniłem rzeczy bardziej skomplikowanymi niż są w rzeczywistości, wywołuje to u mnie uśmiech.
 7. Jestem surowy wobec siebie, kiedy popełniam błąd.
 8. Po doświadczeniu niepokojących myśli, dość szybko się uspokajam.
 9. Zauważam szczegóły w naturze, takie jak kolor nieba, kształt chmur lub drzew.
 10. Rozbijam lub rozlewam różne rzeczy, ponieważ myślami jestem gdzieś indziej.
 11. Nawet kiedy popełniam wielkie błędy, jestem wobec siebie wyrozumiały i cierpliwy.
 12. Łatwo mi się skupić na tym, co robię.
 13. Kiedy mam trudne myśli lub wyobrażenia, mogę je po prostu zauważyć, zamiast od razu na nie zareagować
 14. Kiedy rozmawiam z innymi ludźmi, zauważam, jakie emocje odczuwam (na przykład, czy jestem zły lub szczęśliwy).
 15. Jeśli uczyniłem coś niepotrzebnie trudnym dla siebie, mogę to przyjąć z odrobiną humoru.
 16. W trudnych sytuacjach potrafię na chwilę się zatrzymać zamiast od razu reagować.
 17. W życiu codziennym rozprasza mnie wiele wspomnień, obrazów lub marzeń.
 18. Kiedy podróżuję samochodem lub autobusem, zwracam uwagę na to, co mnie otacza, np. budynki, ludzie lub wieś.
 19. Staram się być zajęty/a, żeby nie dopuścić do siebie pewnych myśli lub uczuć.
 20. Kiedy jestem pochłonięty/a przez nieprzyjemne myśli lub uczucia, szybko to zauważam i mogę zrobić „krok w tył” oraz spojrzeć na nie z dystansu.
 21. Zwracam uwagę na takie odczucia, jak np. wiatr we włosach lub ciepło słońca na twarzy
 22. Kiedy czuję się smutny trudne emocje, staram się zrobić coś, aby nie myśleć o tym. oderwać od nich umysł.
 23. W życiu codziennym zdaję sobie sprawę, że wiele myśli to interpretacje, które niekoniecznie odpowiadają rzeczywistości.
 24. Jestem w stanie uśmiechnąć się do siebie, kiedy zauważę, że z małej sprawy zrobiłem wielki problem.
 25. Jestem w stanie zauważyć moje myśli i uczucia bez poddawania się im.
 26. Podczas czytania muszę powtórnie czytać pewne fragmenty, ponieważ myślałem o czymś innym.
 27. Zauważam dźwięki w swoim otoczeniu, takie jak: śpiew ptaków czy przejeżdżających samochodów.
 28. Dostrzegam swoje uczucia i myśli, a jednocześnie mogę na nie patrzeć z dystansem.
 29. Zauważam zmiany w moim ciele, takie jak np. szybsze lub wolniejsze oddychanie.
 30. Nie lubię odczuwać niepokoju ani złości, dlatego próbuję pozbyć się tych uczuć emocji.
 31. Zdaję sobie sprawę, że mój punkt widzenia nie zawsze opiera się na faktach.
 32. Nawet gdy popełniam duży błąd, jestem wobec siebie życzliwy/a i cierpliwy/a.
 33. Staram się unikać smutku bólu emocjonalnego najbardziej jak to możliwe.
 34. Zauważam emocje, jakie odczuwam w danym momencie.
 35. Mam świadomość, że mój punkt widzenia może się zmienić.
 36. Mam sobie za złe swoje błędy i słabości.
 37. Szybko zdaję sobie sprawę z tego, gdy niepotrzebnie utrudniam sobie życie.

Dzieci i adolescenci

Test składający się z 25 pozycji, w tym 9 negatywnie sformułowanych (7, 10, 17, 19, 22, 26, 30, 33 i 36), co oznacza, że 12 pozycji traktuje się jako buforowe

Świadomość doznań wewnętrznych SDW= c1+c14+c34/3

Świadomość doznań zewnętrznych SDZ= c9+c21+c27/3

Świadome działanie SWD = 18-c10-c17-c26/3

Akceptacja i Nieosądzanie AKN= 6+c7+c11-c36/3

Decentracja i Niereaktywność DCN= c20+c25+c28/3

Otwartość OTW =24-c19-c22-c30-c33/4

Relatywizacja REL = c23+c31+c35/3

Wgląd WGL= c6+c15+c24/3

Dorośli

Test składający się z 37 pozycji, w tym 9 negatywnie sformułowanych (7, 10, 17, 19, 22, 26, 30, 33 i 36)

Gewahrsein gegenüber inneren Erfahrungen = Świadomość doznań wewnętrznych SDW = c1+c5+c14+c29+c34/5

Gewahrsein gegenüber äusseren Erfahrungen = Świadomość doznań zewnętrznych SDZ = c9+c18+c21+c27/4

bewusstes Handeln, Gegenwärtigkeit = Świadome działanie SWD = 18-c10+c12-c17-c26/4

annehmende, nicht-urteilende, mitfühlende Haltung = Akceptacja Nieosądzanie AKN =12+c2-c7+c11+c32-c36/5

nicht-reaktive, dezentrierte Orientierung = Decentracja Niereaktywność DCN  = c8+c13+c16+c20+c25+c28/6

offene, nichtvermeidende Haltung = Otwartość OTW = 24-c19-c22-c30-c33/4

Relativierung = Relatywizacja REL = c4+c23+c31+c35/4

einsichtsvolles Verstehen = Wgląd WGL= c3+c6+c15+c24+c37/5

Oryginalny test (źródła)

Por. Bergomi, C., Tschacher, W. & Kupper, Z. (2014). Konstruktion und erste Validierung eines Fragebogens zur umfassenden Erfassung von Achtsamkeit: Das Comprehensive Inventory of Mindfulness Experiences. Diagnostica, 60, 111-125. 

Johnson, (2018). Mindfulness as a transdiagnostic prevention programme in secondary schools. Adelaja: Flinders University