Wyniki badań własnych

Na poszczególnych podstronach zamieszczono wyniki badań porównawczych przeprowadzone na pond 1000-osobowej grupie a dotyczące zarówno osób stosujących różne praktyki medytacyjne (buddyjskie, chrześcijańskie, jogę, Medytację Transcendentalną, Tai Chi oraz oczywiście uważność)  i duchowe (modlitwa), jak i tych niepraktykujących. W oparciu o wyniki tych badań – znając swoje wyniki, które zostały podane osobom, które wypełniły różne testy z niniejszej strony – można ocenić bardziej obiektywnie swoje zdolności. Przesłana wcześniej interpretacja opierała się jedynie o ogólne wskaźniki, które nie miały podstaw empirycznych. Dopiero po przeprowadzeniu dużej ilości można formułować wnioski dotyczące norm psychologicznych (niskie wyniki, zaniżone, podwyższone, wysokie i bardzo wysokie).mindfulness