Uważność jako mediator

Obecnie w kontekście badań nad redukcją stresu oraz poprawą jakości życia coraz częściej zwraca się uwagę na rolę uważności (ang. mindfulness). Uważność to specyficzny stan uwagi, będący wynikiem ciągłego celowego kierowania jej na to, co się dzieje tu i teraz w sposób nieoceniający i akceptujący.  Celem badania było sprawdzenie czy uważność stanowi mediator oddziaływania ruminacji oraz dystresu (stres i lęk) a depresyjnością. Wyniki badania wykazały, że uważność była mediatorem zarówno w przypadku osób niepraktykujących, jak i stosujących praktyki chrześcijańskie (modlitwa i medytacja chrześcijańska) oraz wschodnim (joga,  uważność) osłabiającym nasilenie depresyjności. Wyjątkiem okazały się osoby praktykujące medytacje buddyjskie, wśród których zaobserwowano wzrost nasilenia depresyjności

Niepraktykujący

 

 

Praktyki chrześcijańskie

Praktyki wschodnie

Ru-Mnf-Dep Np Modl Chrz Joga Buddyzm Mnf
Total .50 .58 .35 .48 .22 .56
Indirect .60 .86 .08 .22 -.16 .57
Direct -.09 -.28 .27 .26 .38 -.01
Dystres-Mnf-Dep Np Modlitwa Chrz Joga Bud Mnf
Total .73 .68 .63 .71 .70 .83
Indirect .16 .23 .05 .04 -.26 .01
Direct .57 .45 .58 .67 .96 .82