Uważność w relacjach

Wyniki średnich arytmetycznych oraz odchyleń standardowych

Średnia Odchylenie
Nieprzywiązanie NAS 4,79 0,86
Dobrostan SWLS 23,32 6,32
Dobrostan Steny 2,38 0,77
Unikanie Doświadczenia AAQ 20,77 10,62
Kobiety steny 4,41 2,46
Mężczyźni steny 5,40 2,38
Depresyjność 13,31 5,07
Lęk 11,77 4,16
Stres 15,04 5,19
Depresyjność Steny 4,02 0,84
Lęk Steny 3,83 0,86
Stres Steny 4,36 0,84
Obserwacja 3,91 0,78
Niereaktywność 3,22 0,89
Decentracja 3,39 1,01
Uważność 3,51 0,76

Jak należy interpretować swoje wyniki w porównaniu do zamieszczonych niżej a pochodzących z przeprowadzonych badań?

 1. Wyniki niskie to wyniki Średnie pomniejszone o 2 odchylenia
 2. Wyniki zaniżone to wyniki Średnie pomniejszone o 1 odchylenie
 3. Norma wyniki pomiędzy Średnią pomniejszoną o 1 odchylenie oraz Średnią powiększoną o 1 odchylenie
 4. Wyniki podwyższone to wyniki Średnie powiększone o 1 odchylenie
 5. Wyniki wysokie to wyniki Średnie powiększone o 2 odchylenia

Przykład dot. Nieprzywiązania (im większy wynik tym lepiej):

 1. Niskie = 4,79-2×0,86=3,37
 2. Zaniżone = 4,79-0,86=3,93
 3. Norma jest pomiędzy 3,93 a 5,65
 4. Podwyższone = 4,79+0,86=5,65
 5. Wysokie = 4,79+2×0,86=6,65

 

 

Wyniki percentyli

Percentyle 30 70
Nieprzywiązanie NAS 4,57 5,29
Dobrostan SWLS 20,7 27
Dobrostan Steny 2 3
Unikanie Doświadczenia AAQ 13 27
Kobiety steny 3 6
Mężczyźni steny 4 7
Depresyjność 10 15
Lęk 9 13,3
Stres 12 18
Depresyjność Steny 3 5
Lęk Steny 3 4,3
Stres Steny 4 5
Obserwacja 3,6 4,4
Niereaktywność 2,74 3,8
Decentracja 2,94 4
Uważność 3,13 3,93

 

Jak należy interpretować swoje wyniki w porównaniu do zamieszczonych niżej a pochodzących z przeprowadzonych badań?

 1. Wyniki niskie są poniżej 30 percentyla
 2. Norma to wyniki pomiędzy 30 a 70 percentylem
 3. Wyniki wysokie są powyżej 70 percentyla

Przykład dot. Nieprzywiązania

 1. Wyniki niskie są poniżej 4,57
 2. Norma to wyniki pomiędzy 4,57 a 5,29
 3. Wyniki wysokie są powyżej 5,29