Mindfulness a chrześcijaństwo

Kolejny odcinek Pogłębiarki, czyli rozmowa z ks. dr. Stanisławem Radoniem, praktykiem medytacji i także naukowym badaczem tego tematu. Główne tematy rozmowy: czy w mindfulness oddala od Boga? czy w mindfulness można doświadczyć Boga? a może to modlitwa może oddalać od Boga? co badania neurologiczne mówią o modlitwie chrześcijańskiej? jak rozwinąć własną duchowość / modlitwę?