Mindfulness na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nastąpił wielki przełom dotyczący docenienia i akceptacji modelu mindfulness w uznanym na całym świecie środowisku naukowym w Krakowie tj. Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Psychiatrii. A co jeszcze najbardziej ciekawsze w środowisku dotyczącym leczenia pacjentów posiadających diagnozę psychozy lub schizofrenii. Dokonał tego zespół kierowany przez prof. Andrzeja Cechnickiego oraz Marcina Siwka. W tym zespole ważną rolę odrywa – jeden z uznanych badaczy mindfulness w Polsce – dr Stanisław Radoń