Mindfulness w psychozie i schizofrenii (Kraków)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej przy Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego im. Antoniego Kępińskiego w Krakowie w swoich placówkach organizuje treningi uważności (MBSR) dla stacjonarnych pacjentów i ambulatoryjnych podopiecznych z różnymi zaburzeniami z kręgu psychozy i schizofrenii.

Ważnym aspektem prowadzonych treningów uważności jest wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej (ang. Virtual Reality, VR). Metoda ta wspomaga taką interwencję umożliwiając pełniejsze skupienie uwagi na procesie terapeutycznym, zwiększa zaangażowanie uczestników i przestrzeganie zaleceń terapii. VR jest bardzo angażująca i w znacznym stopniu odwraca uwagę od świata zewnętrznego.

Wykorzystanie autorskiego treningu umiejętności uważności (ang. Mindfulness Skills Training, MST) z zastosowaniem VR (VR-MST) dostosowanego do specyfiki zaburzeń, pomoże odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany na poziomie psychologicznym i biologicznym są związane z niefarmakologiczną interwencją w leczeniu psychoz i schizofrenii.