ADHD

Problem kontroli uwagi, jak się wydaje, bardzo łączy dwa obszary tematyczne, którymi są z jednej strony ADHD (bardzo poważne deficyty uwagi, problemy z kontrolą emocji i zachowań) a z drugiej mindfulness (samo-regulacja myśli, emocji i zachowania). Patrząc z inne perspektywy, nic jak regulacja uwagi nie dzieli tych dwu obszarów tematycznych tj. ADHD i mindfulness. Wydaje się również, że nie sposób kogoś, kto ma istotne problemy z kontrolą uwagi, nauczyć uważności. Zwłaszcza, że ten ktoś nie potrafi usiedzieć na jednym miejscu ani jednej chwili spokojnie. Trudno więc sobie wyobrazić osobę z ADHD, aby potrafiła stosować siedzące techniki medytacji.

Biorąc pod uwagę trudności, jakie mogą pojawić się w przypadku stosowania technik medytacji u osób z ADHD stworzono specjalną odmianę techniki terapii pacjentów z ADHD zwaną Praktyką Świadomej Uważności dla ADHD (Mindfull Awareness Practices – MAPs for ADHD). Metoda ta czerpie w dużym zakresie ze znanych i stosowanych wcześniej technik opartych o mindfulness tj. MBSR i MBCT.

MAPs for ADHD to 8-tygodniowy program nawiązujący do MBSR (2,5 godzinne cotygodniowe sesje oraz praktyka domowa). Na praktykę domową składają się stopniowo wzrastająca praktyka siedzącej medytacji (formalna praktyka od 5 minut poprzez 10 do 15 minut) oraz codziennie ćwiczenia domowe (nieformalna praktyka). Każdy z uczestników otrzymuje przewodniki CD zawierające instrukcje medytacyjne do wykorzystania podczas medytacji formalnej. Na każdej sesji pacjenci otrzymują specjalnie opracowane wizualne „przypominacze”, które umocowują w miejscu najczęściej przez nich odwiedzanym np. lodówka, ze wskazówkami, na co mają zwracać uwagę w danym tygodniu oraz otrzymują co jakiś czas przypominające SMSy o treści „Oddychaj”.