Uzależnienia

Generalny mechanizm uzależnienia polega na unikaniu … cierpienia oraz odczuwaniu choćby minimalnej dozy przyjemności. W tym sensie każdy człowiek jest uzależniony (stosuje różne metody celem ulżenia własnemu cierpieniu oraz poczucia się lepiej). Ponadto należy podkreślić, że w istocie środki psychoaktywne są skuteczne w szybkim chronieniu człowieka przed cierpieniem. Jednak jest jeden problem: wszystkie są skuteczne tylko w ograniczonym czasie i wywołują skutki uboczne.

Do metod stosowanych przy terapii uzależnień dochodzi ostatnio metoda oparta o konceptualizacje, które stanowią podłoże mindfulness. Opracowano model terapii, na który składa się – wyłonionych na podstawie analizy czynnikowej – 6 etapów (stopni):

1) prekontemplacja (nieświadomość) – osoba nie wie, gdzie tkwi jej problem, jakie wywołuje konsekwencje w życiu tej osoby oraz rodziny,

2) kontemplacja – angażowanie się w wewnętrzy dialog, czy problem jest realny czy nie („Prawda, tracę wiele pieniędzy na kokainę, ale George jeszcze więcej i radzi sobie w życiu dobrze”),

3) determinacja (gotowość do zmiany trybu życia) – poszukiwanie grup wsparcia, czytanie lektury z tym związanej, myślenie o terapii,

4) akcja – angażowanie się w uczęszczanie do grup wsparcie, aktywne poszukiwanie terapeuty, informowanie innych o podjętych krokach, podjęcie decyzji co do daty rozpoczęcia leczenia lub terapii,

5) podtrzymywanie – przewidywanie sytuacji, w których mogą pojawić się trudności (alkohol podczas wesela) i unikanie prowokujących sytuacji,

6) nawrót – większość ludzi nie wytrzymuje próby zmiany uzależnieniowych zachowań i wracają w stan nawrotu.  W tym stanie osoba potrzebuje znowu zaangażować się w realizację kroków od początku bez zapadnięcia się w poczucie winy, wstydu i beznadziejności. Zapewne dokona tego na innym poziomie mentalnym: stawianie czoła nieświadomości w prekontemplacji, ambiwalencja w kontemplacji, gotowość do determinacji, formułowanie planów działania, rozwój umiejętności, aby utrzymać się na drodze. Jak już raz osoba podejmie nową i stabilną decyzję życia bez używek (alternatywnie – kontrolowanego używania), droga do celu staje się łatwiejsza.