Wyniki badań

Wyniki badań w oparciu o Listę Zachowań Radochońskiego

Zaburzenie osobowości Kobiety Odch. st. Mężczyźni Odch. st. UPJP2 Odch. st. ASP Odch. st.
Paranoidalne 3,35 3,08 3,38 2,87 3,07 1,90 3,69 2,21
Schizoidalne 2,90 2,62 3,41 3,15 2,08 1,55 2,97 1,92
Schizotypowe 3,45 2,77 3,62 2,90 1,71 1,29 3,43 2,22
Antyspołeczne 1,04 1,55 1,21 1,97 1,31 0,96 2,62 1,71
Bordeline 4,10 2,97 3,72 2,80 2,60 1,60 4,52 2,36
Histeryczne 4,78 2,57 5,21 2,54 3,48 1,71 4,09 2,09
Narcystyczne 2,31 2,15 2,31 1,91 1,68 1,42 2,45 1,99
Unikowe 3,57 2,95 3,93 2,89 2,81 1,82 3,53 2,16
Zależne 3,78 2,99 4,31 2,78 4,01 1,91 3,85 2,09
Obsesyjno-kompulsyjne 4,51 2,24 4,69 2,32 3,57 1,93 3,27 1,66