Rewolucja mindfulness w perspektywie aktualnego przeglądu bibliograficznego

W ramach aktywności Polskiego Towarzystwa Religii i Duchowości 28 stycznia 2022 godz. 12:00-13:30 odbyło się kolejne, piąte spotkanie w ramach webinarium.

Tytuł webinarium V  Psychologii religii i duchowości: historia i współczesność

Słowo wstępne: prof. dr hab. Katarzyna Skrzypińska

Dr Amadeusz Citlak

Psychologia religii w szkole lwowsko-warszawskiej

12:00-12:30

Dr Stanisław Radoń

Rewolucja mindfulness w perspektywie aktualnego przeglądu bibliograficznego

12:30-13:00