Wykład „Jak zmienia się mózg podczas praktyk uważności”?

Prelegent: Stanisław Radoń

Tytuł: „Jak zmienia się mózg podczas praktyk uważności?”

Data i miejsce wygłoszenia: 18.01.2016, SWPS Koło Naukowe Mindfulness , Uniwersytet SWPS , Warszawa

Link do nagrania: https://youtu.be/rCbKsWsLwjE

Fragment treści wykładu:

Aktywacja neurofizjologiczna różni się od wszelkich innych znanych form aktywności mentalnej jak np. relaksacja, marzenia dzienne, hipnoza, działania celowe, trening sportowy, symulacja komputerowa, itd. (Lutz, i in., 2004; Siegel, 2007; Slagter, Davidson, Lutz, 2011)

– integracja sieci uwagowej, pamięciowej i systemu kontroli
– hemisferyczna integracja korespondujących obszarów z obu półkul
– podwyższona bilateralna synchronizacja w czołowych, ciemieniowych i skroniowych obszarach mózgu
– synchronizacja wertykalna pnia mózgu, obszarów limbicznych oraz kory mózgowej
– wzmożona aktywność neuronów lustrzanych
– w zachowaniu ludzi medytujących dostrzegalna zdolność stosowania nabytych umiejętności w nowych i nietrenowanych sytuacjach (trening fizyczny i symulacyjny kształtuje sprawności w znanym i wytrenowanych sytuacjach)