Badania naukowe

W literaturze naukowej znane są liczne badania zagraniczne (niestety wciąż brakuje polskich badań m. in. z powodu braku odpowiednich narzędzi badawczych). Poniżej zaprezentowano wyniki pierwszych polskich badań w oparciu o zaadaptowane narzędzia badawcze. Wstępne wyniki badań porównawczych obejmujące różne polskie populacje są zbieżne z zagranicznymi i dowodzą, że:

1) medytacja (uważność) wiąże się ze zdrowiem psychicznym (ruminacje-refleksyjność) – najlepsze wyniki uzyskali buddyści (brak badań dotyczących osób praktykujących uważność),

2) osoby systematycznie praktykujące medytację wyróżniają się pod względem cech mierzonych czynnikami uważności (najlepsze wyniki ma grupa Mindfulness, następnie buddyści, potem UJ, ASP i na końcu zaskakująco – UPJP2),

3) praktyka medytacji wiąże się z nasileniem doświadczeń mistycznych (najwyższe wyniki uzyskali buddyści – brak badań dotyczących osób praktykujących uważność)

 WYNIKI POLSKICH BADAŃ PORÓWNAWCZYCH

ASP – Akademia Sztuk Pięknych, B – Buddyzm, MNF – Mindfulness, UJ – Uniwersytet Jagielloński, UPJP2 – Uniwersytet Jana Pawła II

W Tabeli podano wyniki średnich arytmetycznych oraz odchyleń standardowych (sd) w poszczególnych skalach

Pogrubienia oznaczają relatywnie najlepszy wynik

SKALAPŁEĆASPsdBsdMNFsdUJsdUPJP2sd
RuminacjeK 3,34 ,543,01,843,28,683,201
M 3,11 ,342,65,672,99,91
RefleksyjnośćK 3,38 ,453,48,543,07,783,371,21
M 3,35 ,673,32,703,14,89
NiereaktywnośćK3,22,673,39,673,53,562,54,892,87,55
M3,55,652,78,683,64,622,95,67
ObserwowanieK3,54,634,01,654,01,504,04,483,15,63
M3,50,643,75,553,89,482,83,74
Świadome DziałanieK3,15,723,38,453,87,493,63,613,25,62
M3,15,603,39,513,57,59  3,47,76
OpisywanieK3,00,643,11,694,10,593,371,083,25,69
M3,14,673,07,603,83,833,23,60
NieosądzanieK3,08,893,59,664,19,643,18,823,19,68
M3,36,693,75,774,13,873,36,78
Interpretacja ReligijnaK3,21,493,56,423,53,402,97,93
M3,17,563,53,432,81,81
Mistycyzm IntrowertywnyK3,01,643,29,533,44,542,37,91
M2,70,593,37,472,25,77
Mistycyzm EkstrawertywnyK2,75,763,23,672,90,752,11,85
M2,60,723,22,701,99,81