Badania naukowe

Poniżej zamieszczone są testy mierzące różne cechy psychologiczne oraz uważność (stan medytacyjny jako wyższy stan świadomości):

Twórczość (120 pytań – 30 minut)

Jakość praktyk medytacyjnych (23 pytania – 5 minut)

Style poznawczo-emocjonalne a doświadczenia duchowe (100 pytań – 25 minut)

Zaburzenia osobowości a uważność (80 pytań – 20 minut)

 

Osoby zainteresowane podając email mogą otrzymać interpretację swoich wyników!

Wyniki badań porównawczych

Skrócona Wersja Pięciowymiarowego Kwestionariusza Uważności

(Bohlmeijer, Klooster, Fledderus, Veehof, Baer, 2011; adapt. Radoń, Rydzewska, 2016)

 SKALAPŁEĆASPodch.st.Karmaodch.st.UJodch.st.UPJP2odch.st.MBSRod.st.
NR K3,22,673,39,672,54,892,87,552,96,74
M3,55,652,78,682,95,67 2,90,93
OB K3,54,634,01,654,04,483,15,634,35,58
M3,50,643,75,552,83,74 3,85,98
ŚD K3,15,723,38,453,63,613,25,623,47,47
M3,15,603,39,513,47,76 3,43 ,78
OP K3,00,643,11,693,371,083,25,693,77,82
M3,14,673,07,603,23,60 3,45 ,44
NS K3,08,893,59,663,18,823,19,683,32,91
M3,36,693,75,773,36,78 3,08 ,90

Oznaczenia (wyższy wynik oznacza lepsze zaawansowanie):

NR – Niereaktywność (Nonreactivity) – niska reaktywność na bodźce docierające do świadomości (zwiększona istotnie zdolność do skupienia się oraz oglądu poszerzonego w stosunku do normy spektrum doświadczeń),

OB – Obserwacja (Observe) – umiejętność odczuwania zróżnicowanych odczuć zmysłowych związanych z aktywnością mięśni, organów i części ciała. Jest to najbardziej obecnie – ze względu na powiązania z elementami teoretycznie niezgodnymi z obowiązującym modelem uważności – dyskutowany element uważności,

SD – Świadome Działanie (Acting with Awareness) – działanie ze świadomością tego, co się robi w danej chwili (przeciwieństwo funkcjonowania jak na „automatycznym pilocie”, w którym człowiek nie wie, co robi, jak i dlaczego),

OP – Opisywanie (Describe) –umiejętność zdystansowanego oglądu – przewijających się przez świadomość – elementów doświadczenia wraz ze zdolnością do ich nazywania (labeling),

NS – Nieosądzanie (Nonjudging) – nieosądzająca i nieoceniająca obserwacja myśli, emocji i wrażeń sensualnych pojawiających się w obszarze uwagi (przeciwieństwem są powtarzające się cykle ruminacyjne o charakterze osądzającym oraz autokrytycznym).

Skróty:

ASP – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Karma Kagju – grupa buddystów

UJ – Instytut Religioznawstwa UJ

UPJP2 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

MBSR – grupy praktykujące MBSR

Doświadczenie mistyczne 

(Anthony, Hermans, Sterkens, 2010, adapt. Radoń, 2014)

SKALAPŁEĆASPodch.st.Karmaodch.st.UJodch.st.UPJP2odch.st.MBSRod.st.
IR K3,21,493,56,423,53,402,87,553,45,49
M3,17,563,53,432,81,812,95,673,60,37
MIK3,01,643,29,533,44,543,15,633,26,67
M2,70,593,37,472,25,772,83,743,35,42
ME K2,75,763,23,672,90,753,25,622,89,84
M2,60,723,22,701,99,813,47,763,10,72

IR – Interpretacja Religijna

MI – Mistycyzm Introwertywny

ME – Mistycyzm Ekstrawertywny

Lista Zachowań

(Radochoński, 2000)

Paranoidalne7,94,90
Schizoidalne7,33,83
Schizotypowe3,81,93
Antyspołeczne1,51,17
Bordeline6,93,34
Histeryczne4,93,07
Narcystyczne3,12,60
Unikowe7,65,58
Zależne8,44,11
Obsesyjno-kompulsyjne9,54,88

Diagnozasymptomatyka zaburzeń osobowości  (wyniki badań przeprowadzone na polskich próbkach służą jako punkt odniesienia do interpretacji własnych wyników)