Opis zaburzeń osobowości

1. Osobowość paranoidalna: - „chora” ambicja i uczulenie na niepowodzenie, w związku z którymi pozostaje nieufność w stosunku do otoczenia, podejrzliwość, przesadne odnoszenie do siebie różnych zdarzeń, obawa odrzucenia. Osoby te podejrzewają, że są przez otoczenie poniżani, lekceważeni (odbierają zamiary otaczających ich ludzi jako wrogie lub pogardliwe, co nie jest zgodne z rzeczywistością). Niektóre osoby mogą czuć się jako „ofiary otoczenia”. -  skłonność do sporów -cechy powyższe zazwyczaj sprzyjają powstawaniu konfliktów z otoczeniem - w tej grupie mieszczą się też pieniacy i fanatycy. 2.  Afektywne zaburzenie osobowości: - podwyższony nastrój,, optymizm, skłonność do popadania w euforię ,brak krytycyzmu, przesadna wiara w swoje możliwości, -  huśtawka nastrojów – nagłe wpadanie w stany obniżenia nastroju, przygnębienie, depresję, 3.  Osobowość schizoidalna -   chłód uczuciowy, trudności w wyrażaniu uczuć w kontaktach społecznych, słaby kontakt z otoczeniem, -  tendencja do unikania konkurencji, lęk przed odrzuceniem, wrażliwość na krytykę otoczenia. 4.  Osobowość eksplozywna - niestałość nastroju, skłonność do wybuchów gniewu, agresji (także samoagresji) lub uwielbienia, - drażliwość , pobudliwość, osobom takim trudno pohamować wybuchy. 5.  Osobowość cykloidalna -  skłonność do występowania naprzemiennie okresów obniżonego o i podwyższonego nastroju ( w ostrym stadium prowadzi do psychozy maniakalno – depresyjnej) , 6. Osobowość anankastyczna -  ciężka odmiana osobowości kompulsywnej, sprzyja powstawaniu nerwicy (lękowej i natręctw) i związane jest z przestrzeganiem wyjątkowo surowej etyki życiowe, -  ludzi o takiej osobowości charakteryzuje pedanteria, powaga, surowość wobec siebie i otoczenia, nadmierna ostrożność w zachowaniu, wielokrotne sprawdzanie swego postępowania, sztywność, nadmierna tendencja do powątpiewania. 7.  Osobowość histeryczna -   jest związana z nadmierną potrzebą podziwu o akceptacji ze strony otoczenia – większość zachowań jest podporządkowana tej potrzebie, stąd pojawia się przesada, zachowania teatralne, brak umiaru, -  osoba taka podatna jest na sugestie, manipulacje, nadmiernie reaguje na bodźce, -  czasami występują tu przypadki mitomanii - objawy pseudologii fantastycznej , czyli skłonność do opowiadania nieprawdziwych historii, stawiania siebie w dobrym świetle (np „granie” kogoś z wyższych sfer). 8.  Osobowość asteniczna (neurastenia) - bierne podporządkowaniem  się otoczeniu i innym osobom, -  objawia się brakiem inicjatywy, skąpością przeżyć uczuciowych, mała zdolność do odczuwania przyjemności, -   przyczyny są zazwyczaj związane z długotrwałym stresem lub przewlekła wyniszczającą chorobą, co prowadzi do wyczerpania rezerw energetycznych organizmu. 9.   Inne zaburzenia osobowości – zaliczamy do nich głównie osobowość niedojrzałą, osobowość ekscentryczną  – osoby takie przez całe życie zachowują się jak dzieci w sferze uczuć, popędów, woli, dążeń, panowania nad swoim zachowaniem itp. 10.    Niektórzy wyróżniają też osobowość nieprawidłową z wyraźnymi cechami antyspołecznymi – przejawia się głównie lekceważeniem zobowiązań społecznych (niezgodność między zachowaniem a obowiązującymi normami społecznymi), brak uczuć w stosunku do innych, wybuchami gwałtowności lub sztywną obojętnością. Są to często ludzie „nieodpowiedzialni”