Akademia Mindfulness

Poniżej zamieszczone są testy mierzące różne cechy psychologiczne oraz uważność (stan medytacyjny jako wyższy stan świadomości):

1. Twoje mocne i słabe strony (65 pytań – 15 minut)

2. Zaburzenia (60 pytań – 15 minut)

3. Doświadczenia duchowe a lęk (65 pytań – 15 minut)

4. Twórczość a jakość praktyk (120 pytań – ok. 30 minut)

Osoby zainteresowane podając email mogą otrzymać interpretację swoich wyników!

Tematyka

1. Rewolucja Mindfulness czyli odkrycie kluczowej roli uważności w duchowości

Historyczna powszechność praktyk medytacji

Uważność i jej korelaty.

Efektywność uważności

Chrześcijańska recepcja uważności

 

2. Specyfika wyższych procesów duchowych na podstawie badań empirycznych dotyczących mindfulness.

Neurobiologia  procesów poznawczych i emocjonalnych

EEG i aktywność alfa

Blokowanie alfa versus habituacja alfa

EEG a aktywność fal theta

Synchronizacja gamma

Lateralizacja mózgu i hemisferyczna dominacja

PET, fMRI i EEG.

Neuroplastyczność mózgu..

Neurobiologiczny model medytacji

Receptywność procesów uwagi

Kliniczne modele eksplanacyjne.