Kwestionariusz Zdolności Bycia Uważnym

Kwestionariusz Zdolności Bycia Uważnym (adapt. Radoń, 2020, w druku)

1. Mam trudności w koncentrowaniu się na tym, co s tu i teraz – 3
2. Łatwo znajduję słowa, aby opisać swoje uczucia – 4
3. Krytykuję się za to, że mam nieracjonalne i niestosowne uczucia – 5
4. Funkcjonuję jak automat, nie uświadamiając sobie tego, co robię – 8
5. Mogę łatwo opisać słowami swoje wierzenia, opinie i oczekiwania – 9
6. Mówię sobie, że nie powinienem/nam odczuwać czegoś w sposób, w jaki to czuję – 10
7. Pochopnie angażuję się w różne czynności bez zwracania na nie uwagi – 13
8. Uważam, że niektóre z moich myśli są nienormalne albo złe i nie powinienem/nam w ten sposób myśleć – 15
9. Wykonuję zadania i prace automatycznie bez uświadamiania sobie tego, co robię – 18
10. Uważam siebie za kogoś, kto robi pewne rzeczy bez zwracania na nie uwagi – 23
11. Mówię sobie, że nie powinienem/nam myśleć w ten sposób, w jaki właśnie myślę -25
12. Nawet, gdy czuję ogromny niepokój, mogę znaleźć odpowiednie słowa, aby to wyrazić – 29
13. Myślę, że niektóre z moich emocji są złe lub nieodpowiednie i nie powinienem/am ich odczuwać – 30
14. Mam naturalną tendencję do opisywania słowami swoich doświadczeń – 34
15. Zwykle potrafię dosyć szczegółowo opisać, jak się czuję w danym momencie – 38

Uwaga: cyfra po pozycji – to numer pozycji z Pięciowymiarowego Kwestionariusza Uważności

KLUCZ: Świadome Działanie (1,4,7,9,10); Opisywanie (2,5,12,14,15); Nieosądzanie (3,6,8,11,13)