Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności FFMQ

Pięciowymiarowy  Kwestionariusz Uważności

Radoń, S. (2014). Validation of the Polish adaptation of the Five Facet Mindfulness Questionnaire. Annals of Psychology, 17(4), 737-760.
Radoń, S. (2014). Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności (Polska adaptacja Five Facet Mindfulness Questionaire). Roczniki Psychologiczne, 17(4), 711-735.

 

Poniżej znajduje się zbiór twierdzeń dotyczących Twoich przeżyć. Używając skali 1-5 zaznacz odpowiednią cyfrę określającą, jak często miałeś/aś podobne przeżycia.

1 ——————–     2 ——————-      3 ——————   4 ——————— 5

(Prawie) nigdy            Bardzo rzadko           Czasami                 Często                    (Prawie) zawsze

 1. Nie mam przymusu reagowania na emocje, które odczuwam
 2. Kiedy chodzę, zwracam uwagę na wrażenia docierające z mojego poruszającego się ciała
 3. Mam trudności w koncentrowaniu się na tym, co dzieje się tu i teraz
 4. Łatwo znajduję słowa, aby opisać swoje uczucia
 5. Krytykuję się za to, że mam nieracjonalne i niestosowne uczucia
 6. Obserwuję swoje uczucia bez zatracania się w nich
 7. Gdy biorę prysznic lub się kąpię, zwracam uwagę na odczucia wywoływane przez wodę na moim ciele
 8. Funkcjonuję jak automat, nie uświadamiając sobie tego, co robię
 9. Mogę łatwo opisać w słowach swoje wierzenia, opinie i oczekiwania
 10. Mówię sobie, że nie powinienem/nam odczuwać czegoś w sposób, w jaki to robię
 11. W trudnych sytuacjach potrafię „wyluzować się” bez natychmiastowego reagowania
 12. Jedząc lub pijąc odczuwam różne z tym związane wrażenia cielesne i emocje
 13. Pochopnie angażuję się w różne czynności bez zwracania na nie uwagi
 14. Trudno mi znaleźć słowa, aby opisać to, o czym myślę
 15. Uważam, że niektóre z moich myśli są nienormalne albo złe i nie powinienem/nam w ten sposób myśleć
 16. Gdy jestem opanowany/a przez straszliwe myśli i wyobrażenia, potrafię po prostu je zauważyć i nie reagować na nie
 17. Zwracam uwagę na takie wrażenia jak wiatr w moich włosach albo słońce na mojej twarzy
 18. Wykonuję zadania i prace automatycznie bez uświadamiania sobie tego, co robię
 19. Mam trudności w wymyśleniu adekwatnych słów, które wyraziłyby, co myślę o różnych sprawach
 20. Oceniam, czy moje myśli są dobre czy złe
 21. Gdy jestem przerażony/a myślami i wyobrażeniami, szybko dochodzę do równowagi i czuję spokój.
 22. Zwracam uwagę na takie dźwięki jak tykanie zegara, śpiew ptaków albo dźwięk przejeżdżających samochodów
 23. Uważam siebie za kogoś, kto robi pewne rzeczy bez zwracania na nie uwagi
 24. Kiedy odczuwam jakieś wrażenia płynące z mojego ciała, trudno mi je opisać, ponieważ nie potrafię znaleźć odpowiednich słów
 25. Mówię sobie, że nie powinienem/nam myśleć w ten sposób, w jaki właśnie myślę
 26. Gdy mam rozpaczliwe myśli i wyobrażenia, robię „krok w tył’, uświadamiam je sobie i nie pozwalam, aby mnie całkowicie opanowały
 27. Odczuwam zapachy i aromaty różnych rzeczy
 28. Kiedy coś robię, mój umysł ciągle wędruje i łatwo się rozpraszam
 29. Nawet, gdy czuję ogromny niepokój, mogę znaleźć odpowiednie słowa, aby to wyrazić
 30. Myślę, że niektóre z moich emocji są nieodpowiednie i nie powinienem/am ich odczuwać
 31. Gdy mam rozpaczliwe myśli i wyobrażenia, po prostu je zauważam i pozwalam, aby sobie odeszły
 32. Zauważam takie elementy w sztuce i przyrodzie, jak kolory, kształty, struktura oraz wzory światła i cienia
 33. Nie zwracam uwagi na to, co robię, ponieważ marzę, martwię się lub coś innego mnie rozprasza
 34. Moją naturalną tendencją jest opisywanie słowami swoich doświadczeń
 35. Potępiam się za to, że mam nieracjonalne pomysły i idee
 36. Zwracam uwagę na to, jak moje emocje wpływają na moje myśli i czyny
 37. Łatwo się rozpraszam
 38. Zwykle potrafię dosyć szczegółowo opisać, jak się czuję w danym momencie
 39. Oceniam się jako dobry/a lub zły/a w zależności od tego, czego dotyczą moje myśli i wyobrażenia.

 

 

SKALE

PKU

1   2   3’   4   5’  
6   7   8’   9   10’  
11   12   13’   14’   15’  
16   17   18’   19’   20’  
21   22   23’   24’   25’  
26   27   28’   29   30’  
31   32   33’   34   35’  
  36   37’   38   39’  
NR   OB   ŚD   OP   NS  

Uwaga: apostrof ‘ – punktacja odwrotna

 

Wyniki badań

aściwości psychometryczne

 

 

 Validation of the polish adaptation of Five Facet Mindfulness Questionnaire

 

In this research study the polish adaptation of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, Toney, 2006) was developed based on strong results of empirical research. The model of mindfulness were searched, where awareness of attention, nonreactivity, nonjudging, observing and describe are cited as essential in facilitating of health and well-being. In this study the English version of 39-item FFMQ were used to develop the polish adaptation. The psychometric properties of the Polish FFMQ were assessed in a sample of 800 (200 artistic gifted young peoples 15 – 19 y.o. and 600 adults 20-50 y.o.) with reliability analysis and validity (confirmatory factor analyses and by relating the FFMQ to others measures of psychological symptoms (neuroticism, emotional stability, rumination, openness to experience, extraversion and reflection). The results confirmed reliability (Alfa-Cronbach=0,73-0,86) besides scale Nonreactivity (Alfa-Cronbach=0,65-0,66) and validity (4-factor hierarchical model with Observe isolated) of Polish FFMQ for nonclinical populations 15-50 y.o. Replications in meditating samples and in patients are needed.

 

Keywords: mindfulness, psychometric properties, Five Facet Mindfulness Questionnaire

 

Celem artykułu jest walidacja polskiej adaptacji Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ – Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, Toney, 2006), który służy do pomiaru uważności. W części teoretycznej przedstawiono model uważności, w którym kluczową rolę zdaje się odgrywać 5 czynników (świadoma obecność, niereaktywność, nieosądzanie, obserwacja i opisywanie) oraz historię powstania FFMQ. Następnie dokonano adaptacji FFMQ na język polski (podwójna translacja i wstępna walidacja), który poddano procedurze walidacyjnej (analiza rzetelności, konfirmacyjna analiza czynnikowa, analiza korelacji z innymi testami mierzącymi różne aspekty psychologiczne (neurotyzm, stabilność emocjonalna, poziom ruminacji, otwartość na doświadczenie, ekstrawersja i refleksyjność). W badaniach brało udział 200 uczniów w wieku od 15 do 19 lat oraz 600 dorosłych w wieku od 20 do 50 lat. Uzyskane rezultaty potwierdziły rzetelność testu (Alfa-Cronbacha =0,73-0,86) oprócz skali Niereaktywność (Alfa-Cronbacha =0,65-0,66) oraz trafność stosowania stworzonej dla osób z populacji nieklinicznej w wieku od 15 do 50 lat oraz założeń teoretycznych uważności (model 4-czynnikowy nieskorelowany bez Skali Obserwacja). Wskazana dalsza walidacja na próbkach klinicznych oraz z kontrolowanym poziomem doświadczenia w medytacji.

 

Słowa kluczowe: uważność, mindfulness, właściwości psychometryczne, Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności