UPJP2

1. Zagadnienia metodologiczna badań nad duchowością (paralelizm psychofizjologiczny).

Różnice pomiędzy religijnością a duchowością.

Próba przezwyciężenia antynomii religijność-duchowość.

Latentny charakter duchowości i religijności

Funkcja duchowości w życiu człowieka.

Salutogenne funkcje duchowości

Negatywna rola duchowości

2. Katolicka teologia duchowości

Historyczna ewolucja rozumienia pojęcia duchowości

Historia duchowości

Okres starożytny

Duchowość średniowiecza

Duchowość chrześcijańska doby nowożytnej

Chrześcijańska duchowość współczesna

Typologia duchowości

Benedyktyńska szkoła duchowości

Atrybuty franciszkańskiej szkoły duchowości

Dominikańska szkoła  duchowości

Karmelitańska szkoła  duchowości

Szkoła  ignacjańska

Inne szkoły duchowości

Definicja duchowości

Charakterystyczne znamiona duchowości laikatu..

3. Nadzwyczajne zjawiska związane duchowością oraz ich ocena. 

Ekstaza a zaburzenia schizoafektywne, histrioniczne, bordeline.

Ekstaza w kontekście konfliktów emocjonalnych.

Ekstaza w stanach psychozy

Kryteria różnicujące

Wizje a urojenia i halucynacje.

Typologia wizji

Typowe objawy urojeniowe

Naturalna potrzeba duchowości w psychozie

Kryteria różnicowe

Porwania mistyczne

Weryfikacja psychologiczna

Glosolalia

Stygmaty

Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną

Zaburzenia somatopsychiczne

Kryteria różnicowe

Objawienia prywatne i ich ocena

Opętania

Kryteria różnicowe (epilepsja, zaburzenia dysocjacyjne, osobowość mnoga, schizofrenia)

4. Zaburzenia związane z duchowością

Zaburzenia osobowości (obsesyjno-kompulsyjne, histeryczne i narcystyczne)

Zaburzenia psychiczne (psychoza, depresja, dysocjacyjne, afektywne).

Zaburzenia sensoryczne (depersonalizacja, derealizacja, deja vu, halucynacje).

Zaburzenia myślenia (idee nadwartościowe, przyspieszenie, zahamowania, zatamowania, rozkojarzenie, splątanie, perseweracje)

Zaburzenia wolicjonalne (spowolnienie, osłupienie, katatonia, stereotypie, podatność hipnotyczna, nadaktywność)

Zaburzenia świadomości (przymglenie, zmącenie, zawężenie)

5. Psychoterapia a duchowość.

Pozytywne traktowanie duchowości w procesach leczenia

Problemy z konceptualizacją duchowości w psychoterapii

Integracja duchowości w psychoterapii

Neutralność terapeuty

Wpływ przekonań religijnych na proces psychoterapii

Procedury zbierania informacji dotyczące sfery duchowej

Czynniki sprzyjające pozyskiwaniu danych na tematy duchowe