Skala Samooceny Religijnej

SSR (Jaworski 1989)

Proszę uważnie przeczytać każde z tych twierdzeń i określić, w jakim stopniu odnoszą się do Ciebie.

Oceń to w 5-stopniowej skali: 1 – bardzo mało (słaba, niska) …. 5 – bardzo duża (silna, wysoka)

  1. Uważam, że moja znajomość prawd religijnych jest:
  2. Uważam, że mój związek emocjonalny z religią jest:
  3. Poziom moich praktyk religijnych oceniam, jako:
  4. Poziom związku mojego życia moralnego z religią oceniam jako:
  5. Uważam, że mój osobisty związek z religią jest: