Radochoński

Lista Zachowań (Radochoński, 2000)

Interpretacja zaburzeń osobowości: diagnoza  opis  wyniki badań porównawczych

Instrukcja: Poniżej znajduje się zestaw pozycji opisujących cechy i zachowania występują­ce u różnych ludzi. Przeczytaj go uważnie i zaznacz, w jakim stopniu dane stwierdzenie odnosi się do Ciebie. Jeśli nawet uważasz, że któreś z nich nie odnosi się do Twojej obecnej sytuacji ży­ciowej, wybierz taką możliwość, którą wybrałbyś w przypadku, gdyby Ciebie to dotyczyło.

Zastosuj następującą skalę ocen:  2 – trafnie mnie charakteryzuje, 1 – trochę mnie charakte­ryzuje, O – wcale mnie nie dotyczy.

1.            Jest nadmiernie podejrzliwy i nieufny (np. potrafi bez żadnych podstaw podejrzewać innych, że go oszukują czy wykorzystują)

2.            Okazuje brak zainteresowania lub satysfakcji z bliskich kontaktów z innymi ludźmi, włączając w to członków bliskiej rodziny

3.            Mówi się o nim, że za bardzo odnosi do siebie sprawy i sytuacje, które tak naprawdę nie mają z nim nic wspólnego

4.            Trudno mu przychodzi przestrzeganie wszystkich norm społecznych, dlatego zdarzają mu się przypadki poważnego łamania prawa

5.            Zdarzają mu się długie okresy, w których czuje w sobie zupełną pustkę

6.            Czuje się źle, gdy inni nie zwracają na niego uwagi

7.            Posiada wyolbrzymione poczucie ważności (m.in. wyolbrzymia swoje przeciętne sukcesy czy zdolności, chce być uznawany za najlepszego

8.            Wybiera taki zawód lub zajęcie, które nie wymaga bliższych kontaktów z innymi ludźmi

9.            Trudno mu podjąć jakąkolwiek decyzję samemu, dlatego wcześniej woli się wielokrotnie upewnić i poradzić innych osób

10.          W swoich działaniach wiele czasu poświęca na „dopracowanie” szczegółów

11.          Okazuje nadmierne wątpliwości odnoszące się do lojalności i zaufania ze strony przyjaciół i znajomych

12.          Jeśli ma coś zrobić, woli to zrobić sam

13.          Przejawia dziwne myśli i przekonania, które rzadko występują u innych (np. wiara w jasnowidztwo, telepatię czy siły magiczne)

14.          Na ogół nie odczuwa wyrzutów sumienia z powodu tego, co już zrobił

15.          Prześladują go obawy, że zostanie porzucony przez innych

16.          Zwykle zachowuje się wobec innych w sposób uwodzicielski i prowokacyjny

17.          Często marzy o wielkiej sławie, powodzeniu, bogactwie i władzy

18.          Nawiązuje bliższe kontakty z kimś innym dopiero po wielokrotnym upewnieniu się, że jest to odpowiednia osoba

19.          Nie lubi kierować innymi, woli działać pod czyimś kierownictwem

20.          Planowanie i organizowanie działań zajmuje mu więcej czasu niż ich faktyczna realizacja

21.          Trudno mu jest okazać komuś zaufanie, gdyż obawia się, że inni wykorzystają przeciw niemu to, czego się o nim dowiedzą

22.          Okazuje niewielkie zainteresowanie nawiązywaniem intymnych kontaktów z osobami płci przeciwnej

23.          Odczuwa czasem doznania, które rzadko występują u innych ludzi (np. nie-zwykłe spostrzeżenia, złudzenia)

24.          Dość często zdarza mu się, że nie mówi prawdy

25.          Jego ocena samego siebie jest zmienna: raz wydaje mu się, że jest kimś bardzo wartościowym, a za innym razem – że jest nikim

26.          Jego uczucia nie są zbyt głębokie i szybko zmieniają się

27.          Cechuje go przekonanie, iż jest osobą szczególną i jedyną w swoim rodzaju, która powinna mieć do czynienia z ludźmi nieprzeciętnymi, gdyż tylko oni mogą ją w pełni zrozumieć

28.          Woli ukrywać swoje bliskie związki z innymi ludźmi, gdyż obawia się, że to by go ośmieszyło

29.          Ma trudności z krytykowaniem innych czy wyrażaniem odmiennego zdania, gdyż obawia się utraty ich poparcia lub sympatii

30.          Jego znajomi uważają go za perfekcjonistę

31.          Często dopatruje się ukrytych intencji (np. chęci ośmieszenia) w obojętnych wypowiedziach czy zachowaniach innych osób

32.          Większość wykonywanych czynności i zajęć nie sprawia mu żadnej satysfakcji

33.          Jego wypowiedzi bywają dziwaczne, niezrozumiałe przez innych ludzi

34.          Pociąga go życie poza prawem, gdzie można popełniać wszelkie wykroczenia bez obawy przed karą

35.          Zdarzają mu się zachowania świadczące o jego niepohamowaniu, np. dokonywanie nadmiernych zakupów, nadużywanie alkoholu, seksu, jedzenia

36.          Przywiązuje duże znaczenie do atrakcyjnego wyglądu zewnętrznego

37.          Chce być podziwiany przez innych, a gdy ktoś go nie zauważa, sam dopomina się tego

38.          Panicznie obawia się zostać skrytykowanym lub odrzuconym przez innych

39.          Obawia się wprowadzić w życie swoje pomysły, mimo że ma na to ochotę, gdyż nie wierzy w swoje możliwości

40.          Jest zdolny całkowicie poświęcić się pracy zawodowej, kosztem wypoczynku i kontaktów towarzyskich

41.          W sposób uporczywy okazuje urazę do kogoś (np. nie potrafi przebaczyć doznanej krzywdy)

42.          Brak mu bliskich przyjaciół lub osób zaufanych, z wyjątkiem najbliższych krewnych

43.          Reakcje uczuciowe występujące u niego nie zawsze związane są z konkretną przyczyną albo są nieproporcjonalnie słabe

44.          Woli działać spontanicznie, bez tracenia czasu na planowanie

45.          Od czasu do czasu występują u niego myśli i próby samobójcze

46.          Zależy mu na tym, aby uchodzić za osobę atrakcyjną seksualnie

47.          Inni ludzie dają mu do zrozumienia, że ich nie rozumie, gdyż jest zbyt zajęty sobą

48.          Unika kontaktów z innymi ludźmi, gdyż obawia się, że mogą go uznać za osobę niezdolną i niezaradną

49.          Potrafi zrezygnować z realizacji własnych pragnień i zamierzeń, po to tylko aby nie utracić aprobaty i uczuć innych osób

50.          Cechuje go nadmierna sumienność, skrupulatność oraz sztywne trzymanie się zasad moralnych

51.          Dopatruje się ataków pod adresem swego charakteru czy dobrej opinii ze strony innych, mimo że nie mają oni takich intencji, oraz szybko reaguje gniewem lub kontratakiem

52.          Zwykle reaguje obojętnością zarówno na pochwały jak i krytykę ze strony innych łudzi

53.          Ludzie z najbliższego otoczenia oceniają jego wygląd i zachowanie jako dziwaczne, ekscentryczne lub niezrozumiałe

54.          Zdarzało mu się uczestniczyć w bójkach i napadach na inne osoby

55.          Jego związki z innymi ludźmi przechodzą od jednej skrajności w drugą: dziś kogoś uwielbia, a jutro nie może na niego patrzeć

56.          Na temat swoich przeżyć opowiada w sposób wzniosły i przesadny

57.          Cechuje go przekonanie, że z powodu swej nieprzeciętności należą mu się szczególne względy (np. nie musi stać w kolejce, wszystkie jego życzenia powinny być spełnione)

58.          Uważa siebie za osobę wyraźnie gorszą i mniej atrakcyjną od innych

59.          Przeżywa poczucie bezradności i bezsilności w sytuacjach, gdy zdany jest tylko na siebie, ponieważ z góry boi się porażki

60.          Nie lubi pozbywać się zużytych i bezwartościowych przedmiotów, nawet jeśli nie jest z nimi uczuciowo związany

61.          Posiada mało bliskich przyjaciół, z wyjątkiem najbliższej rodziny

62.          Cechuje go chłód uczuciowy oraz skłonność do izolowania się od innych

63.          W jego otoczeniu brak jest bliskich przyjaciół i osób zaufanych (poza najbliższymi krewnymi)

64.          Dla osiągnięcia swoich celów potrafi zaryzykować bezpieczeństwo własne lub innych osób

65.          Przeżywa częste zmiany nastroju, od poczucia szczęścia do smutku lub złości, przy czym żaden z tych nastrojów nie trwa długo

66.          Jest osobą podatną na wpływy, łatwo ulega ludziom i sytuacjom

67.          Uważa, iż jako osoba szczególna powinien należeć do organizacji elitarnych

68.          Nie lubi ryzykować i angażować się w nowe rodzaje aktywności, gdyż z góry przewiduje niepowodzenie

69.          Po rozstaniu się z bliską osobą wpada w rozpacz i szybko poszukuje nowego związku

70.          Jeśli ma coś zrobić woli to zrobić sam, dopóki nie upewni się, że ktoś inny potrafi wykonać to Jego sposobem”

71.          Należy do osób zazdrosnych, szczególnie o współmałżonka

72.          Odpowiada mu bycie samotnikiem, gdyż inni ludzie go nie bawią

73.          Unika kontaktów z innymi ludźmi, gdyż nie potrafi im do końca zaufać

74.          Nie jest na tyle cierpliwy i wytrwały aby pracować dłużej w jednym miejscu

75.          W sytuacji napięcia staje się bardzo podejrzliwy lub udaje, że się nic nie dzieje

76.          Swoje związki uczuciowe z innymi uważa za o wiele głębsze niż są naprawdę

77.          Jest przekonany, że jako osoba ważna zasługuje na więcej niż ma naprawdę

78.          Okazuje nadmierną nieśmiałość w kontaktach z ludźmi, których bliżej nie zna

79.          Z góry martwi się tym, co by było, gdyby utracił bliską mu osobę

80.          W swoim otoczeniu uchodzi za skąpca, choć niechęć do wydawania pieniędzy wynika u niego z potrzeby gromadzenia ich na sytuacje nadzwyczajne

81.          Jest nadmiernie wyczulony na krytykę ze strony innych

82.          Nie okazuje na zewnątrz swoich uczuć

83.          Przeżywa uczucia w sposób odmienny od innych ludzi (np. potrafi śmiać się z czyjegoś nieszczęścia)

84.          Zdarza mu się nie oddawać pożyczek czy niedotrzymywać innych zobowiązań

85.          Miewa napady gniewu i złości, w czasie których nie może się opanować

86.          Pragnie być uważany za osobę nieprzeciętną, interesującą i zajmującą

87.          Zazdrości ludziom, którym powodzi się lepiej niż jemu

88.          W towarzystwie innych ludzi martwi się tym, co oni o nim myślą

89.          Z góry martwi się tym, że przyjdzie taki moment, kiedy będzie musiał sam sobie radzić w życiu

90.          Na co dzień okazuje sztywność, upór i przywiązanie do rutynowego trybu zajęć

91.          Uważa, że inni celowo popełniają drobne złośliwości, aby mu dokuczyć czy obrazić go

92.          Przebywanie w towarzystwie innych osób nie sprawia mu satysfakcji

93.          Zdarza mu się doznawanie odczuć, które nie występują u innych ludzi (np. wyczuwanie obecności osoby nieżyjącej lub poczucie przebywania poza własnym ciałem)

94.          Już jako dziecko wpadał w różnego rodzaju kłopoty, m.in. z powodu wagarowania, ucieczek z domu, bójek i napadów, kradzieży, niszczenia cudzych rzeczy, itp.

95.          W stanie silnego pobudzenia odgraża się, że coś sobie zrobi, chociaż naprawdę nie ma takiego zamiaru

96.          W towarzystwie innych ludzi lubi „błyszczeć”

97.          Nie uważa, aby wykorzystywanie innych ludzi dla osiągnięcia własnych celów było czymś niewłaściwym

98.          W towarzystwie innych osób powstrzymuje się od mówienia, gdyż obawia się, że powie coś, co może go skompromitować

99.          Najpewniej czuje się wówczas, gdy wie, że „ktoś za nim stoi”

100.       Uważa, że lepiej jest uchodzić w środowisku za człowieka sztywnego i upartego niż być niemoralnym

 

ARKUSZ ODPOWIEDZI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
PAR   SCH   SCHT   AS   BOR   HIS   NAR   UN   ZAL   OKOM