ASP

I. Kulturowe uwarunkowania pojęcia duchowości

Zachodnia i Wschodnia koncepcja nauki

Duchowość buddyjska

Focused Attention (skupiona uwaga)

Open Monitoring – Open Presence (otwarte monitorowanie)

Non-referential Compassion (nieodnoszące współczucie)

Duchowość chrześcijańska

Duchowość hinduistyczna

Duchowość islamistyczna

Duchowość judaistyczna

Duchowość w tradycji konfucjańskiej i taoistycznej

Konfucjanizm: religia czy filozofia i pedagogika społeczna

Taoizm jako sztuka paradoksu, myślenia postformalnego i postdialektycznego..