Mindfulness u Karmelitów

Nastąpił kolejny przełom w Polsce – po Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Psychiatrii) i Uniwersytecie Jana Pawła II – dotyczący docenienia i akceptacji tzw. świeckiego modelu medytacji (uważność – ang. mindfulness) w jednym z bardzo ważnych pod względem praktykowania medytacji katolickich klasztorów

Mindfulness na Uniwersytecie Papieskim UPJP2

Mindfulness zagościł również w Krakowie na Konferencji „Psychiatria a duchowość”. Jest to o tyle ważne, że to druga krakowska instytucja naukowa (organizator Konferencji UPJP2) – po Klinice Psychiatrii Collegium Medicum UJ w 2020 roku – doceniła rolę mindfulness

Mindfulness na Uniwersytecie Jagiellońskim

Nastąpił wielki przełom dotyczący docenienia i akceptacji modelu mindfulness w uznanym na całym świecie środowisku naukowym w Krakowie tj. Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Psychiatrii. A co jeszcze najbardziej ciekawsze w środowisku dotyczącym leczenia pacjentów posiadających diagnozę psychozy lub schizofrenii. Dokonał

Mindfulness w psychozie i schizofrenii (Kraków)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej przy Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego im. Antoniego Kępińskiego w Krakowie w swoich placówkach organizuje treningi uważności (MBSR) dla stacjonarnych pacjentów i ambulatoryjnych podopiecznych z różnymi zaburzeniami z kręgu psychozy i schizofrenii.

Ważnym