Publikacje

Polskie tłumaczenia zagranicznych pozycji dotyczących mindfulness

Jon Kabat-Zinn (2009). Życie – piękna katastrofa, Warszawa: Czarna Owca.

Autor wskazuje, jak stosować naturalne metody, by uzdrowić ciało i ukoić ducha. Opisane przez niego praktyki uczą, jak radzić sobie z chronicznym bólem, zmęczeniem i stresem – przyczyną wielu chorób. Można się dowiedzieć, jak łatwo ograniczyć niepokój i uczucie paniki, jak dzięki jodze i medytacji odzyskać równowagę, poprawić jakość życia i relacji z innymi.

Jon Kabat-Zinn (2007). Gdziekolwiek jesteś, bądź: Przewodnik uważnego życia. Warszawa: IPSI Press

W książce są zebrane doświadczenia z Kliniki Łagodzenia Stresu, w której od wielu lat znajdują pomoc menedżerowie, prawnicy, duchowni oraz ludzie różnych zawodów, ras i religii. Kabat-Zinn wyjaśnia, w jaki sposób praktyka medytacji prowadzi do bardziej świadomego, uważnego życia i większej skuteczności w działaniu.

Jon Kabat-Zinn, Myla Kabat-Zinn (2008). Dary codzienności. Poradnik uważnego rodzicielstwa, Warszawa: IPSI Press.

Pierwszym wątkiem książki jest pokazanie,  że najbardziej istotne jest, jak rodzice w każdej chwili spędzają czas z dziećmi. Dary codzienności to wszystkie codzienne zdarzenia związane z wychowywaniem, dzięki którym rodzice mogą zwrócić uwagę na samych siebie, na swoje emocje, nawyki, uprzedzenia, błędy wychowawcze, których ofiarą byli sami.

J. Mark Williams, John D. Teasdale, Zindel V. Segal, Jon D. Kabat-Zinn (2009). Świadomą drogą przez depresję, Warszawa: Czarna Owca.
Tytuł oryginału: „The Mindfull Through Depression”

Autorzy  odkryli psychologiczny mechanizm powstawania depresyjnych wzorców przeżywania oraz przedstawiają praktyczne zastosowanie  terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT). Ponieważ mechanizm ten opiera się na automatyzmie reakcji na myśli, uczucia i zdarzenia, terapia polega na przerywaniu błędnego koła poprzez świadomy powrót do bieżącego doświadczenia, chwila po chwili. Proponują konkretne ćwiczenia. Załącznikiem do książki jest płyta CD z instrukcjami do ćwiczeń uważności.

Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams, John D. Teasdale (2009). Terapia poznawcza depresji oparta na uważności. Nowa koncepcja profilaktyki nawrotów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wspaniałe wprowadzenie dla każdego, kto nie zapoznał się jeszcze z uważnością, a zarazem książka, która podniesie umiejętności doświadczonego praktyka. Książka jest to znakomity opis tego, jak badacz kliniczny dochodzi do opracowania metody leczenia.  Zapisy interakcji między terapeutą a klientem, dosłowne instrukcje dla pacjentów, możliwe do powielenia ulotki i kwestionariusze oraz kliniczne rady dotyczące umiejętnego uczenia.

Polskie publikacje dotyczące duchowości

Aumann, J. (2007). Zarys historii duchowości. Kielce: Wyd. Jedność.

Berezowska, J. Artykuły

Boriello, L., della Croce, i in. (1998). Historia duchowości. Kraków: Wyd. WAM.

Chmielewski, M. (2004). Vademecum duchowości katolickiej. Lublin: Wyd. KUL.

Głaz, S. (1995).  Zadadnienie doświasczenie religijnego. Kraków: WAM.

Holt, E. (2010) Wpływ medytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji

Jankowski, T. (2008). Integrująca rola uważności w kształtowaniu struktury koncepcji siebie, Przegląd Psychologiczny 51 (4): 443-464.

Jankowski, T. , Hołas, P. (2009). Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii, Studia Psychologiczne 4: s. 49 – 59.

Libiszowska-Żółtkowska, M., Grotowska, S. (red.). (2010). Religijność i duchowość – dawne i nowe reformy. Kraków: Nomos.

Miernik-Jaeschke, M. Rola ćwiczeń medytacyjnych w codziennym radzeniu sobie z uporczywymi dolegliwościami somatycznymi i trudnymi emocjami

Misztal, W. (2010). Duchowość chrześcijan w świetle listów pawłowych. Kraków: WAM.

Piasecki, P. (2008). Medytacja chrześcijańska. Antropologiczno-teologiczne podstawy w perspektywie duchowości azjatyckiej. Poznań: Wyd. UAM.

Radoń, S. (2009). Zaburzenia osobowości a przeżycia mistyczne młodzieży artystycznej. Studia Psychologica 9, s. 149-165.

Radoń, S. (2009). Twórczość a przeżycia mistyczne młodzieży o uzdolnieniach artystycznych. Studia Psychologica 10, s. 203-224.

Radoń, S., Głaz, S. (2006). Przeżycia religijne młodzieży uzdolnionej artystycznie. Kraków: Wyd. WAM.

Socha, P. (red.) (2000). Duchowy rozwój człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szmyd, J. (1996). Psychologiczny obraz religijności i mistyki. Kraków: Wyd. Nauk. WSP.