Inwentarz Życia Religijnego

IŻR (Batson, opr. Socha, Latała, Filas, 1991)

Zdania, które znajdują się poniżej wyrażają różne aspekty życia religijnego.

Oceń je w 5-stopniowej skali: 1 – całkowicie się zgadzam …. 5 – całkowicie nie zgadzam się

 1. Kościół jest bardzo ważny dla mej religijności
 2. Wydarzenia w świecie nie mają wpływu na wieczne prawdy religii
 3. Ukształtowanie się mej religijności jest naturalnym odzewem na ludzką potrzebę oddania się Bogu
 4. Można powiedzieć, że cenię sobie me wątpliwości i wahania religijne
 5. Mój ksiądz katecheta (lub inny duchowny) wywarł znaczący wpływ na mój indywidualny rozwój religijny
 6. Wola Boża winna kształtować moje życie
 7. W sprawach religii opinie innych osób nie mają dla mnie większego znaczenia
 8. Wiara religijna jest mi potrzebna
 9. Gdy powstają religijne wątpliwości, czuję konieczność poznania prawdy
 10. Zauważyłem (am), że życiowe doświadczenia poważnie wpływają na me przekonania religijne
 11. Głównym czynnikiem kształtowania się mej religijności jest znaczenie, jakie ma religia dla moich rodziców
 12. Nie spodziewam się, aby me przekonania religijne mogły ulec zmianie w ciągu najbliższych lat
 13. Religia to coś, co osobiście nigdy mnie nie pociągało
 14. Doszedłem (doszłam) do tego, aby zastanawiać się nad sprawami religii niezależnie od wzrostu uświadomienia sobie sprzeczności w otaczającym świecie i w mym stosunku do niego
 15. Moja religijność zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa i bliskości innych ludzi
 16. Moja religijność ukształtowała się wskutek wzrastającego poczucia własnej indywidualności
 17. Moja religijność jest sprawą osobistą, niezależną od wpływu organizacji religijnej
 18. Nie ma większej różnicy w tym, czy będę religijny, czy też nie
 19. Pewni ludzie posłużyli jako wzór dla mojej religijności
 20. Nabrałem/am przekonania, że posiadanie wiary jest najważniejsze
 21. Uważam za ważne poznawanie religii poprzez tych, którzy wiedzą na ten temat więcej ode mnie
 22. Bóg nie miał dla mnie większego znaczenia, dopóki nie zacząłem/am zadawać pytań o sens mojego życia
 23. Nie mogę sobie wyobrazić siebie jako osobę niereligijną
 24. Gdybym mógł/a być sobą sprzed kilku lat, był(a)bym zdziwiony/a moim obecnym kształtem religijności
 25. W mym życiu religijnym znacznie bardziej istotne są pytania, niż odpowiedzi
 26. Czynniki otoczenia (inne osoby, Kościół, itd.) nie odegrały większej roli w kształtowaniu się mojej religijności
 27. Według mnie nie ma „musu” bycia religijnym

 

IŻR (punktacja 1 – 5; obliczenia = suma w kolumnach; celem analiz najlepiej obliczyć średnią arytmetyczną, ponieważ normy są jedynie tymczasowe)

1   3   2’   1 5 9
7’   6   4   2 6 10
5   8   10   3 7 11
11 ! 9   12’   4 8 12
15′ 13’   16    
17   14 ! 22    
19   18’   24  
21’   20   25  
26   23   27’  
Z   W   P   zloz   watp   tymcz  

Uwaga: ‘ – odwrotna punktacja; ! – twierdzenie buforowe

Z – orientacja zewnętrzna, W- orientacja wewnętrzna, P – orientacja poszukująca, zloz – złożoność, watp – wątpienie, tymcz – tymczasowość

Tymczasowe normy

Bibliografia
Socha, P., Latała, A.,  Filas, R. (1991). Religijność ohttps://www.researchgate.net/profile/Pawel-Socha-2/publication/275035029_Skale_religijnosci/links/55302d9f0cf20ea0a06f66ba/Skale-religijnosci.pdfsób autonomicznych i nieautonomicznych. Studium empiryczne (ss. 17 – 22). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Kasik, M. (1998). Religijność a osobowość : typy postaw religijnych a obraz siebie. Studia Włocławskie, 1, 169-178 .

Radoń, S. (2014). Przeżycia religijne młodzieży a dojrzałość. Sosnowieckie Studia Teologiczne, 8, 309-326.

Radoń, S. (2014). Właściwości psychometryczne polskiej adaptacji kwestionariusza do badania doświadczenia mistycznego (Mystical Experience), Studia Psychologica, 14 (2), 59-76.