Narzędzia psychometryczne

Problematyka duchowości nie jest czymś nowym w badaniach naukowych. Obecnie wiele dyscyplin naukowych posługuje się metodami empirycznymi do weryfikacji swoich tez, modeli i teorii. W praktyce akademickiej nie można sobie wyobrazić aktywności naukowej bez umiejętnego posługiwania się narzędziami psychometrycznymi posiłkującymi się wyrafinowanymi metodami statystycznymi.

Na prezentowanych podstronach zaprezentowano niepublikowane dotychczas adaptacje kwestionariuszy, które są w trakcie psychometrycznej walidacji (poprawne wskaźniki rzetelności i trafności) a poniżej uzyskane wyniki rezultaty psychometryczne:

Pieciowymiarowy Kwestionariusz Uważności
Frajburski Inwentarz Uważności
Skala Świadomej Uważności

Skala Mistycyzmu

Inne – opublikowane tutaj – narzędzia badawcze do tej pory nie doczekały się jeszcze polskich adaptacji. Są zamieszczone celem zaznajomienia polskiego Czytelnika wielością i rozpowszechnieniem różnorodnych narzędzi badawczych mierzących różne aspekty duchowości (mistycyzm, medytacja, mindfulness, wellbeing). Zapewne dalszy rozwój badań zarówno na świecie, jak i w Polsce umożliwi walidację tych ciekawych – a przecież mało znanych – narzędzi do pomiaru różnych aspektów duchowości.

Wyniki średnich arytmetycznych oraz odchylenia standardowego SD dla populacji polskiej w wieku od 15 do 50 lat

 SKALA PŁEĆ

Średnia 15-20 r.ż. (N=128)

SD

Średnia 20-50 r.ż. (N=300)

SD

Niereaktywność K

3,22

,67606

2,87

,554301

M

3,55

,65421

2,95

,667651

Obserwowanie K

3,54

,63515

3,15

,633307

M

3,50

,63907

2,83

,740982

Świadome Działania K

3,15

,71929

3,25

,619315

M

3,15

,60090

3,47

,759871

Opisywanie K

3,00

,64328

3,25

,699053

M

3,14

,66771

3,23

,601832

Nieosądzanie K

3,08

,89026

3,19

,686932

M

3,36

,69275

3,36

,779260

MAAS K

3,86

,66884

3,82

1,393291

M

4,04

,68232

4,05

1,376988

FMI Obecność K

2,66

,50721

2,56

,846753

M

2,65

,42104

2,74

,653517

FMI Akceptacja K

2,35

,51908

2,32

,93575

M

2,56

,51059

2,55

,80913

Mistycyzm Ekstrawertywny K

2,75

,76758

2,11

,84862

M

2,60

,72117

1,99

,81107

Mistycyzm Introwertywny K

3,01

,64284

2,37

,91139

M

2,70

,58869

2,25

,76615

Interpretacja Religijna K

3,21

,49079

2,97

,93575

M

3,17

,55837

2,81

,80913

 

PROŚBA DO OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POLSKICH ADAPTACJI

Walidacja kwestionariusza to właściwie proces, który nigdy się nie kończy. Wiedza na temat tego, co mierzy i jak mierzy kwestionariusz jest coraz pełniejsza w miarę jego kolejnych zastosowań.

Będziemy wdzięczni, aby po przeprowadzeniu własnych badań przesłać na nasz adres surowe wyniki oraz zebrane dane demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie). W przypadku wykorzystania tych danych podajemy źródło (prosimy o przesłanie danych publikacji lub opracowania niepublikowanego).

UWAGA: STOSOWANIE NARZĘDZI BADAWCZYCH WYMAGA ZGODY AUTORA (PRZY NARZĘDZIACH PSYCHOMETRYCZNYCH ZAMIESZCZONO AUTORÓW)