Narzędzia psychometryczne

Do tej pory opracowane wiele narzędzi badawczych służących do pomiaru cechy lub stanu uważności. Niektóre z nich nie doczekały się jeszcze polskich adaptacji. Są zamieszczone celem zaznajomienia polskiego Czytelnika wielością i rozpowszechnieniem różnorodnych narzędzi badawczych mierzących różne aspekty uważności. Zapewne dalszy rozwój badań zarówno na świecie, jak i w Polsce umożliwi walidację tych ciekawych – a przecież mało znanych – narzędzi do pomiaru różnych aspektów duchowości.

Ponieważ każdy kwestionariusz mierzy różne aspekty uważności, dlatego decydując się na wybór określonego narzędzia badawczego należy kierować się założeniami teoretycznymi oraz charakterystyką wybieranych narzędzi badawczych. O specyfice tych narzędzi pisze Stanisław Radoń w artykule pt. „Uważność i jej pomiar” a opublikowanym w 2020 roku w Studia Psychologica: Theoria et Praxis, 20(1), 5-19.

PROŚBA DO OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POLSKICH ADAPTACJI

Walidacja kwestionariusza to właściwie proces, który nigdy się nie kończy. Wiedza na temat tego, co mierzy i jak mierzy kwestionariusz jest coraz pełniejsza w miarę jego kolejnych zastosowań.

Będziemy wdzięczni, aby po przeprowadzeniu własnych badań przesłać na nasz adres surowe wyniki oraz zebrane dane demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie). W przypadku wykorzystania tych danych podajemy źródło (prosimy o przesłanie danych publikacji lub opracowania niepublikowanego).

UWAGA: STOSOWANIE NARZĘDZI BADAWCZYCH WYMAGA ZGODY AUTORA (PRZY NARZĘDZIACH PSYCHOMETRYCZNYCH ZAMIESZCZONO AUTORÓW)