Narzędzia psychometryczne

Problematyka duchowości nie jest czymś nowym w badaniach naukowych. Obecnie wiele dyscyplin naukowych posługuje się metodami empirycznymi do weryfikacji swoich tez, modeli i teorii. W praktyce akademickiej nie można sobie wyobrazić aktywności naukowej bez umiejętnego posługiwania się narzędziami psychometrycznymi posiłkującymi się wyrafinowanymi metodami statystycznymi.

Niektóre opublikowany narzędzia badawcze nie doczekały się jeszcze polskich adaptacji. Są zamieszczone celem zaznajomienia polskiego Czytelnika wielością i rozpowszechnieniem różnorodnych narzędzi badawczych mierzących różne aspekty duchowości (mistycyzm, medytacja, mindfulness, wellbeing). Zapewne dalszy rozwój badań zarówno na świecie, jak i w Polsce umożliwi walidację tych ciekawych – a przecież mało znanych – narzędzi do pomiaru różnych aspektów duchowości.

PROŚBA DO OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POLSKICH ADAPTACJI

Walidacja kwestionariusza to właściwie proces, który nigdy się nie kończy. Wiedza na temat tego, co mierzy i jak mierzy kwestionariusz jest coraz pełniejsza w miarę jego kolejnych zastosowań.

Będziemy wdzięczni, aby po przeprowadzeniu własnych badań przesłać na nasz adres surowe wyniki oraz zebrane dane demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie). W przypadku wykorzystania tych danych podajemy źródło (prosimy o przesłanie danych publikacji lub opracowania niepublikowanego).

UWAGA: STOSOWANIE NARZĘDZI BADAWCZYCH WYMAGA ZGODY AUTORA (PRZY NARZĘDZIACH PSYCHOMETRYCZNYCH ZAMIESZCZONO AUTORÓW)