Mindfulness na Uniwersytecie Papieskim UPJP2

Mindfulness zagościł również w Krakowie na Konferencji „Psychiatria a duchowość”. Jest to o tyle ważne, że to druga krakowska instytucja naukowa (organizator Konferencji UPJP2) – po Klinice Psychiatrii Collegium Medicum UJ w 2020 roku – doceniła rolę mindfulness