UJ

Poniżej zamieszczone są testy mierzące różne cechy psychologiczne oraz uważność (stan medytacyjny jako wyższy stan świadomości):

Podatność na zaburzenie osobowości a uważność (80 pytań – 20 minut)

Doświadczenia duchowe a style poznawczo-emocjonalne (100 pytań – 25 minut)

Jakość praktyk medytacyjnych a twórczość (148 pytań – ok. 30 minut)

Osoby zainteresowane podając email mogą otrzymać interpretację swoich wyników!

 

Tematyka

1. Metanaukowa perspektywa badań nad duchowością.

Kompetencje nauk empirycznych (podejście nomotetyczne).

Kompetencje nauk humanistycznych (podejście idiograficzne).

Specyfika myślenia filozoficznego (teologia i religioznawstwo).

2. Zagadnienia metodologiczna badań nad duchowością (paralelizm psychofizjologiczny).

Różnice pomiędzy religijnością a duchowością.

Próba przezwyciężenia antynomii religijność-duchowość.

Latentny charakter duchowości i religijności

Funkcja duchowości w życiu człowieka.

Salutogenne funkcje duchowości

Negatywna rola duchowości

3. Wymiar duchowy jako psychologiczny epifenomen.

Klasyczne koncepcje rozumienia duchowości

Sigmund Freud i sublimacja popędów…

Narcyzm Heinza Kohuta (duchowość „negatywna”).

Karl Jung i indywiduacja integrująca świadomość zbiorową.

Karen Horney i bariery rozwoju duchowego..

Erich Fromm i religijność autonomiczna

Teoria relacji z obiektem (Schjelderup, Klein, Suttie)

Duchowość w ujęciu teorii przywiązania

Victora Frankla duchowość jako odnajdywanie sensu

Kazimierza Dąbrowskiego dezintegracja pozytywna

Bernard Spilka – Duchowość wg teorii atrybucji (psychologia poznawcza)

Przełom psychologii humanistycznej

Abraham Maslow…

Kontynuatorzy i ich poglądy

Rola emocji w duchowym rozwoju człowieka Berenice i Richarda Lazarusów…

Dopełniające się strony umysłu – koncepcja Logos Mythos Giseli Labouvie-Vief

Koncepcje duchowości bazujące na teoriach nauk przyrodniczych..

David Hay i biologiczna teoria Boga.

Duchowość kwantowa albo Tao fizyki

Zohar-Marshall-Weber i mistycyzm kwantowy

Teoria inteligencji duchowej Roberta Emmonsa

Ukryte teorie duchowości

Teoria Opanowywania Trwogi (Greenberg-Solomon-Pyszczynski)

Mihaly Csikszentmihalyi  i duchowość w przepływie (uskrzydlenia)

Józef Kozielecki i transgresyjna koncepcja duchowości

Ireny Heszen duchowość jako zdolność do transcendencji

Duchowość w humanistyczno-egzystencjalnej koncepcji Haliny Romanowskiej-Łakomy

Proulx-Heine Model Podtrzymywania Sensu..

Daniela Helminiaka koncepcja rozwoju duchowego..

Koncepcja copingu Pargamenta

Rozwój duchowy w ujęciu psychologii transpersonalnej

Roberto Assagioli i koncepcja psychosyntezy

4. Zaburzenia związane z duchowością

Zaburzenia osobowości (obsesyjno-kompulsyjne, histeryczne i narcystyczne)

Zaburzenia psychiczne (psychoza, depresja, dysocjacyjne, afektywne).

Zaburzenia sensoryczne (depersonalizacja, derealizacja, deja vu, halucynacje).

Zaburzenia myślenia (idee nadwartościowe, przyspieszenie, zahamowania, zatamowania, rozkojarzenie, splątanie, perseweracje)

Zaburzenia wolicjonalne (spowolnienie, osłupienie, katatonia, stereotypie, podatność hipnotyczna, nadaktywność)

Zaburzenia świadomości (przymglenie, zmącenie, zawężenie)