Zaburzenia osobowości

Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku prognozy dla osób z zaburzeniami osobowości nie były zbyt obiecujące. Po wprowadzeniu nowych metod terapeutycznych szansa chorego na pełną lub satysfakcjonującą poprawę jakości życia znacznie się zwiększyła. Dzisiaj najczęściej wykorzystywane metody pracy w tego typu zaburzeniach to:

1) terapia poznawczo-behawioralna CBT oraz ERP oparte na technikach modelowania, ekspozycji i zapobieganie reakcjom oraz inne techniki behawioralne (wyolbrzymianie, blokowanie myśli natrętnych, zmiana przedmiotu lub substytucja natrętnych myśli, substytucja zachowań negatywnych, kształtowanie, odwracanie nawyku, warunkowanie klasyczne, warunkowanie sprawcze),

2) techniki obniżające poziom stresu – techniki relaksacyjne, połączone z muzykoterapią,

3) farmakoterapia nowoczesnymi lekami przeciwobsesyjnymi,

4) EEG Biofeedback.

5)  mindfulness.

Najskuteczniejszymi metodami w leczeniu zaburzeń osobowości okazują się terapia poznawczo-behawioralna CBT oraz ERP (75% pacjentów uzyskuje stabilną poprawę funkcjonowania) oraz farmakoterapia (serotoergiczne antydepresanty: od 40 do 60% pacjentów). Należy jednak podkreślić, że w perspektywie długoterminowej w przypadku tego zaburzenia występuje duży procent nawrotów (od 80% do 90%). Ponadto niektórzy z pacjentów nie reagują na standardowe metody CBT  albo przedwcześnie rezygnują z terapii na skutek wysokiego poziomu lęku wobec technik stosowanych podczas ERP (25%).

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

Wiązka I – dziwaczna

1. Osobowość paranoiczna

2. Osobowość schizoidalna

3. Osobowość schizotypowa

4. Osobowość antyspołeczna

Wiązka II – dramatyczna

5. Osobowość bordeline

6. Osobowość histrioniczna

7. Osobowość narcystyczna

Wiązka III – lękowa

8. Osobowość unikająca

9. Osobowość zależna

10. Osobowość obsesyjno-kompulsywna