Medytacja a religia

Kolejny artykuł księdza dr. Stanisława Radonia – duchownego, który jako pierwszy w Polsce wydał w 2017 roku naukową książkę o mindfulness pt. Czy medytacja naprawdę działa? Specyfika, uwarunkowania, typologia, struktura, dynamika, funkcje i efektywność uważności oraz kompatybilność jej modelu z chrześcijaństwem, w której – o ostatniej części w ponad 100 stron wykazuje, że uważność jest bliższa chrześcijaństwu nie prawie wszystkie współczesne medytacje chrześcijańskie. Dzięki jego lekturze możesz przekonać się, co różni medytację w rozumieniu klinicznym (ang. mindfulness) od religii oraz co ważnego w praktyce uważności mogą odnaleźć osoby wierzące. Uważność bowiem to wcale nie jest medytacja, choć tak jest nazywana i wywodzi się z buddyzmu. Od samego początku uważność była traktowana jako tylko i wyłącznie stan uwagi, będącej efektem celowego kierowania jej na chwilę obecną bez oceniania