Glosolalia

Glosolalia

Mówienie językami wyraża się głoskami, które przez słuchaczy nie może być uporządkowane jakiemuś znanemu językowi. Osoby posługujące się glosolalią używają indywidualnego zasobu głosek, wypowiadając się na różne tematy przy pomocy podobnych wymienialnych głosek, tak ze nie można sporządzić listy głosek o tym samym znaczeniu i nie można określić porządku zdania oraz składni.

Psychologiczne rozumienie glosolalii

Glosolalię można doświadczyć spontanicznie lub się wyuczyć, biorąc pod uwagę wzorce i zachętę ze strony grupy charyzmatycznej (może zaistnieć nie tylko w transie). Osoby mogą rozpoczynać je o określonej porze, dopasowując siłę głosu do warunków i słuchaczy, mimo że odbierają swoje mówienie, jako mimowolne. Badania psychologicznie nie stwierdziły dominującej cechy osobowości u osób mówiących językami ani żadnego specyficznego oddziaływania, które mogłoby przyczynić się do tego zjawiska.