Skala Świadomej Obecności

Skala Świadomej Obecności (adapt. Radoń, 2014)

Radoń, S. (2014). Walidacja Skali Świadomej Obecności. Studia Psychologica, 14 (1), 51-70.

Poniżej znajduje się zbiór stwierdzeń dotyczących twoich codziennych doświadczeń. Korzystając ze skali 1-6 oceń jak często je obecnie doświadczasz.  Prosimy, abyś oceniał je bardziej, jak je odczuwasz a nie , jakie one powinny być. Prosimy potraktować każde stwierdzanie osobno bez odnoszenia go do innych.

1 —————-    2 ————–       3 ————–     4 —————-         5 ——————-       6

Prawie zawsze      Bardzo często      Dość często         Rzadko                      Bardzo rzadko           Prawie nigdy

 

 1. Potrafię doświadczać pewnych emocji i nie być ich świadomym przez pewien czas.
 2. Psuję lub rozlewam różne rzeczy z powodu nieostrożności, braku uwagi lub myślenia o czymś innym.
 3. Mam trudności w koncentrowaniu się na tym, co dzieje się w teraźniejszości.
 4. Mam tendencje do szybkiego zmierzania do celu bez zwracania uwagi na to, co przytrafia mi się po drodze.
 5. Mam tendencję do nieodczuwania napięcia fizycznego lub dyskomfortu aż do momentu aż zawładną moją uwagą.
 6. Zapominam imienia osoby zaraz po tym, jak usłyszę je po raz pierwszy.
 7. Funkcjonuję jak automat, nie uświadamiając sobie tego, co robię.
 8. Pochopnie angażuję się w różne czynności bez zwracania na nie uwagi.
 9. Jestem tak skoncentrowany/a na celu, jaki chcę osiągnąć, że tracę kontakt z tym, co obecnie robię, aby go zdobyć.
 10. Wykonuję zadania i prace automatycznie bez uświadamiania sobie tego, co robię.
 11. Łapię się na tym, że słucham kogoś  „jednym uchem” robiąc coś innego w tym samym czasie.
 12. Jeżdżę w przeróżne miejsca i czasem dziwię się, dlaczego tam się znalazłem/am.
 13.  Uważam, że cięgle jestem zajęty/a rozważaniem na temat przyszłości i przeszłości.
 14. Uważam siebie za kogoś, kto robi pewne rzeczy bez zwracania na nie uwagi.
 15. Jem nie będąc świadomym tego, że jem.

 

SŚO Mini (Brown, 2003)

 1. Miałem/am  trudności w koncentrowaniu się na tym, co się dzieje
 2. Robiłem/am coś bez zwracania na to uwagi
 3. Bywałem/am ciągle zajęty/a rozważaniem na temat przyszłości i przeszłości.
 4. Nieraz robiłem/am coś automatycznie, nie będąc świadomym/a tego, co robię
 5. Pochopnie angażowałem/am się w różne czynności bez zwracania na nie uwagi.