Mindfulness

W badaniach zmierzających do oceny tak rzadkich a równocześnie intensywnych przeżyć, jakimi są przeżycia mistyczne i związana z
nimi zdolność do medytacji potrzebne jest rzetelne i trafne narzędzie pozwalające mierzyć ich nasilenie (uważność jako formalny element medytacji). Prezentowane tutaj narzędzia psychometryczne dot. uważności charakteryzuje się poprawną zgodnością wewnętrzną, stabilnością oraz zbieżnością teoretyczną w stosunku do proponowanych modeli teoretycznych dotyczących uważności.

Aktualnie prowadzone badania dot. walidacji narzędzi badawczych: http://www.mindfulexperience.org/measurement.php