Kwestionariusz Samoopisu

KS (Heszen-Niejodek, Gruszczyńska, Metlak)

Poniżej znajdują się stwierdzenia dotyczące Pani/Pana opinii na temat ważnych dla większości ludzi spraw. Proszę uważnie przeczytać każde z tych twierdzeń i określić, w jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z nim, zaznaczając kolorem czerwonym wybraną cyfrę spośród znajdujących się obok twierdzenia. Poszczególne cyfry oznaczają:

1-     zdecydowanie nie;

2-     raczej nie;

3-      nie mam zdania,

4-      raczej tak,

5-      zdecydowanie tak

Nie ma tutaj odpowiedzi prawidłowych lub błędnych. Proszę zakreślić kółkiem tę cyfrę, która najlepiej opisuje Pani/Pana. Proszę ustosunkować się do wszystkich stwierdzeń.

1

Mam poczucie,   że jestem częścią tego świata.

1

2

3

4

5

2

Czuję głęboki   wewnętrzny spokój.

1

2

3

4

5

3

Myśląc o swoim   życiu, odczuwam spokój i radość.

1

2

3

4

5

4

Reaguję,   kiedy komuś dzieje się krzywda.

1

2

3

4

5

5

Wiara w Boga   pozwala mi przetrwać trudne chwile w życiu.

1

2

3

4

5

6

Podejmując   decyzje, opieram się na mojej wierze.

1

2

3

4

5

7

Obchodzi mnie   los innych ludzi.

1

2

3

4

5

8

Czuję Bożą   miłość do mnie wprost lub przez innych ludzi.

1

2

3

4

5

9

Mam poczucie   zjednoczenia ze światem i z ludźmi.

1

2

3

4

5

10

Odczuwam   wyrzuty sumienia, kiedy mimo możliwości, nie udzielę pomocy komuś   potrzebującemu

1

2

3

4

5

11

Wciąż   pogłębiam swoją wiarę.

1

2

3

4

5

12

Podejmując   decyzję, zastanawiam się, czy postępuję moralnie.

1

2

3

4

5

13

Wierzę, że   jest Ktoś lub Coś, co jest źródłem porządku i harmonii.

1

2

3

4

5

14

Łączę moją   religijność z życiem codziennym.

1

2

3

4

5

15

Mam potrzebę   pomagania innym.

1

2

3

4

5

16

Apele   skierowane do społeczeństwa, dotyczące pomocy innym, mają głęboki sens.

1

2

3

4

5

17

Postrzegam   świat, jako przyjazny.

1

2

3

4

5

18

Czuję, że w   świecie jest wiele miłości.

1

2

3

4

5

19

Czuję   głębokie poczucie odpowiedzialności za zmniejszanie bólu i cierpienia na   świecie.

1

2

3

4

5

20

Czuję, że Bóg   jest moim przyjacielem.

1

2

3

4

5