Zaburzenia wolicjonalne

Obniżenie aktywności (hypobulia)

Spowolnienie i zahamowanie ruchowe

Osłupienie – osłupienie depresyjne i katatoniczne

Podwyższenie aktywności (hyperbulia)

Ambitendencja

Stereotypie ruchowe

Zmanierowanie ruchowe

Natręctwa ruchowe

Pobudzenie ruchowe

Niepokój ruchowy

 

Zespół katatoniczny hipokinetyczny (osłupienie katatoniczne)

Objawy:

 • spadek aktywności życiowej,
 • ograniczenie kontaktu z otoczeniem,
 • emocjonalne zobojętnienie,
 • znaczne spowolnienie lub zahamowanie czynności ruchowej, wzrost napięcia mięśniowego, powolne, „schodkowane” ruchy,
 • powtarzające się czynności i zachowania, np. perseweracje, stereotypie, echolalia (powtarzanie słyszanych słów), echopraksja (naśladowanie widzianych czynności),
 • mutyzm (brak spontanicznych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania),
 • negatywizm bierny lub czynny (działania odwrotne od oczekiwanych),
 • przyjmowanie niewygodnych i niezwykłych pozycji,
 • ograniczenie jedzenia, brak dbałości o swój wygląd, itp.

 

Zespół katatoniczny hiperkinetyczny (podniecenie katatoniczne)

Objawy:

 • bezładne, gwałtowne zachowanie i gesty,
 • nierzadko agresja,
 • inne objawy jak w zespole hipokinetycznym.

 

Zespół hebefreniczny

Objawy:

 • dominują zaburzenia nastroju i dziwaczne zachowania przypominające zachowania dziecięce, np. śmianie się bez odpowiedniego powodu, brak poczucia dystansu wobec innych ludzi,
 • przemijające i fragmentaryczne urojenia i halucynacje,
 • niepoważne, nieprzewidywalne zachowanie,
 • zdezorganizowane, rozkojarzone myślenie,
 • tendencja do izolacji społecznej
 • najczęstsze występowanie w młodym wieku.

Zespół maniakalny

Objawy:

 • podwyższenie nastroju (wzmożone samopoczucie),
 • wzmożony napęd psychoruchowy (pobudzenie),
 • przyspieszenie toku myślenia (aż do gonitwy myśli),
 • wzmożona aktywność, podejmowanie nieprzemyślanych decyzji itp.

Ponadto często występują:

 • urojenia wielkościowe,

lekkomyślność