Medytacja to zło? Rozproszenia, joga, buddyzm, opętanie

W związku z pojawiającymi się zastrzeżeniami ze strony niektórych chrześcijan wobec technik medytacji wywodzących się ze Wschodu Daniel Wojda zorganizował podcast na Pogłębiarce z ks. dr. Stanisławem Radoniem, który jest nie tylko praktykiem medytacji, ale uznanym autorytetem naukowym. Pytania koncentrują się wokół ogólnego tematu, czy faktycznie joga albo medytacje wywodzące się z Dalekiego Wschodu stanowią zagrożenie duchowe i na czym faktycznie polega medytacja proponowana w świeckim modelu uważność (ang. mindfulness):

0:45 Co to jest medytacja?

05:02 Techniki medytowania.

10:25 Po co medytować – korzyści.

17:51 Cel medytacji.

19:27 Nasze wyobrażenia Boga.

25:42 Badania naukowe a medytacja.

32:56 Medytacja – pierwsze kroki.

42:27 Medytacja to grzech?