Skrócona Wersja Pięciowymiarowego Kwestionariusza Uważności FFMQ

Skrócona Wersja Pięciowymiarowego Kwestionariusza Uważności
Radoń, S., Rydzewska, M. (2018). Validation of the Polish version of the Short Form of the Five Facet Mindfulness Questionnaire, Annals of Psychology, 21(3), 279-298.

Uwaga: pozycja 17 też ma odrotną punktację (w poprzedniej wersji był błąd, teraz jest OK) 

Poniżej znajduje się zbiór twierdzeń dotyczących Twoich codziennych przeżyć. Używając skali 1-5 wybierz odpowiednią cyfrę określającą, jak często miałeś/aś podobne przeżycia w ostatnim miesiącu (albo w innym dowolnie wybranym okresie). Bardzo proszę odpowiadaj zgodnie z tym, co doświadczałeś a nie według tego, jak powinieneś czuć.

1 ——————–     2 ——————-      3 ——————   4 ——————— 5

(Prawie) nigdy            Bardzo rzadko           Czasami                 Często                    (Prawie) zawsze

1.      Łatwo znajduję słowa, aby opisać swoje uczucia

2.      Mogę łatwo opisać w słowach swoje wierzenia, opinie i oczekiwania

3.      Obserwuję swoje uczucia bez zatracania się w nich

4.      Mówię sobie, że nie powinienem/nam odczuwać czegoś w sposób, w jaki to robię

5.      Trudno mi znaleźć słowa, aby opisać to, o czym myślę

6.      Zwykle zwracam uwagę na takie wrażenia jak wiatr w moich włosach albo słońce na mojej twarzy

7.      Oceniam, czy moje myśli są dobre czy złe

8.      Mam trudności w koncentrowaniu się na tym, co dzieje się tu i teraz

9.      Gdy jestem opanowany/a przez straszliwe myśli i wyobrażenia, potrafię po prostu je zauważyć i nie reagować na nie

10.  Zwracam uwagę na takie dźwięki jak tykanie zegara, śpiew ptaków albo dźwięk przejeżdżających samochodów

11.  Kiedy odczuwam jakieś wrażenia płynące z mojego ciała, trudno mi je opisać, ponieważ nie potrafię znaleźć odpowiednich słów

12.  Funkcjonuję jak automat, nie uświadamiając sobie tego, co robię

13.  Gdy jestem przerażony/a myślami i wyobrażeniami, szybko dochodzę do równowagi i czuję spokój.

14.  Mówię sobie, że nie powinienem/nam myśleć w ten sposób, w jaki właśnie myślę

15.  Odczuwam zapachy i aromaty różnych rzeczy

16.  Nawet, gdy czuję ogromny niepokój, mogę znaleźć odpowiednie słowa, aby to wyrazić

17.  Pochopnie angażuję się w różne czynności bez zwracania na nie uwagi

18.  W trudnych sytuacjach potrafię „wyluzować się” bez natychmiastowego reagowania

19.  Myślę, że niektóre z moich emocji są nieodpowiednie i nie powinienem/am ich odczuwać

20.  Zauważam takie elementy w sztuce i przyrodzie, jak kolory, kształty, struktura oraz wzory światła i cienia

21.  Gdy mam rozpaczliwe myśli i wyobrażenia, po prostu je zauważam i pozwalam, aby sobie odeszły

22.  Wykonuję zadania i prace automatycznie bez uświadamiania sobie tego, co robię

23.  Uważam siebie za kogoś, kto robi pewne rzeczy bez zwracania na nie uwagi

24. Krytykuję się za to, że mam nieracjonalne pomysły i idee

SKALE

NIEREAKTYWNOŚĆ = 3+9+13+18+21/5
OBSERWACJA = 6+10+15+20/4=
ŚWIADOME DZIAŁNIE = 8’+12’+17’+22’+23’/5
OPISYWANIE = 1+2+5’+11’+16/5
NIEOSĄDZANIE = 4’+7’+14’+19’+24’/5

Psychometric properties

Background and Objectives: The objective of this study is to validate The Short Form Five Facets of Mindfulness Questionnaire (FFMQ-SF) (Bohlmeijer, Klooster, Fledderus, Veehof, Baer, 2011) – the 24-item inventory questionnaire for measuring mindfulness in daily life – in a Polish sample.

Methods: Psychometric properties of the Polish version were assessed in a sample of 885 individuals: 710 meditation naïve (128 high school students 15-19 y.o. and 582 undergraduate and graduate students 20-50 y.o.) and 175 meditation advanced (a mixed population of persons trained in the Buddhist Karma Kagyu tradition 17-63 y.o.). Psychometric properties are examined: reliability (internal consistency, temporal stability, discriminant validity), internal validity (confirmatory factor analyses) and convergent validity (correlation between 5 facets FFMQ and neuroticism, emotional stability, rumination, openness to experience, ego strength, extraversion and reflection).

Results: The results confirmed reliability (internal consistency α=0.72-0.75; temporal stability r=0.66-0.91; discriminant validity – r=0.75-0.89), internal validity (the nonhierarchical 5-factor model: χ2/df=1.80; GFI=0.95; AGFI=0.94; CFI=0.94; RMSEA=0.04 [0.02-0.06]; PCLOSE=0.99) and convergent validity of the Polish adaptation for nonclinical, meditation naïve and advanced, population of age 15-63.

Conclusions: The FFMQ-SF proved to be an effective instrument for measuring mindfulness in non-clinical, meditation naïve and experienced, Polish samples. Further replications in clinical samples are needed.

 

Wyniki badań