MBCT Kraków 8 maj

MBCT Kraków 8 maj

Pomiar efektywności praktykowania

Test mierzący zdolności medytacyjne

Zapewne każda osoba podejmująca się różnego rodzaju treningów zainteresowania jest uzyskanymi rezultatami. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom opracowaliśmy narzędzie badawcze, które mierzy różne aspekty osobowości link do testu). Najlepiej wypełnić je przed rozpoczęciem kursu oraz po zakończeniu kursu. Po każdym wypełnieniu testu osoba podając prawdziwy e-mail (bo można podać fałszywy zachowując pełną anonimowość) i wyrażając taką chęć otrzyma interpretację swoich wyników.

Muse Headband

Rekomendujemy ponadto korzystanie z Muse Headband, czyli relatywnie prostego narzędzia  służącego do pomiaru aktywności elektrycznej mózgu (4 sensory mierzące zmiany w pełnym spektrum częstotliwości), które wysyła informację zwrotną (feedback) o postępie w praktykowaniu na dowolne urządzenie oparte na Androidzie lub iOS. Pierwsze wyniki badań sprawdzających rzetelność i trafność Muse dowodzą, że to proste narzędzie jest szczególnie trafne w przypadku praktykowania różnych technik medytacji (por. Balconi, M., Fronda, G., Venturella, I., Crivelli, D. (2017). Conscious, Pre-Conscious and Unconscious Mechanisms in Emotional Behaviour. Some Applications to the Mindfulness Approach with Wearable Devices. Applied Sciences, 7(1280), DOI: 10.3390/app7121280.