MBCT w Krakowie 8 maj

MBCT w Krakowie 8 maj

UWAGA: pierwsza krakowska edycja Kognitywnej terapii opartej na uważności MBCT od 8. maja 2018 roku

Mindfulness-based cognitivie therapy MBCT to terapeutyczna wersja klasycznego programu Mindfulness-based stres reduction MBSR Jona Kabat-Zinna. MBCT został stworzony przez  zespół badaczy i terapeutów-praktyków uważności: Zindela Segala, Marka Williamsa i Johna Teasdale’a. MBCT różni się od MBSR tym, że zawiera elementy terapeutyczne oparte o techniki psychologii poznawczej.

W MBSR podkreśla się indywidualne doświadczanie uważności oraz dzielenie się przeżyciami związanymi z praktykowaniem (unika się dyskutowania, oceniania, porównywanie, pogłębiania wglądu, myślenia, itd.). Istotnymi czynnikami MBSR są: obserwacja, nieosądzanie i akceptacja doświadczenia.

W MBCT ważną rolę odgrywa nie tylko samo doświadczanie, ale również wgląd w siebie (prowadzono 2 czynniki uważności: samoregulacja uwagi i orientacja na doświadczenia):

  1. Podstawowe założenie MBCT: automatyczne procesy poznawcze wywołują różne problemy
  2. Zasadniczy cel: identyfikacja oraz przerwanie automatycznych procesów poznawczych poprzez uczenie zmniejszania koncentracji na „negatywne bodźce” (samoregulacja uwagi) oraz zwiększanie otwartości na pełnię doświadczenia („widziałam czerwoną klamkę okna”, „słyszałem dźwięk zamykanego okna”, „przestało pachnieć świeżym powietrzem”, itd.)

Więcej informacji o krakowskim kursie…