Mindfulness, czyli kliniczny model medytacji w kontekście neuro-psycho-biologicznych badań prowadzonych w paradygmacie sieci i grafów

Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości w piątek 25 marca 2022 w godz. 12.00 do 13.30 zorganizowało kolejne tj. VI Webinarium pt. „Psychologia medytacji w ujęciu interdyscyplinarnym”
Program:
1) godz. 12.00-12.30 mgr Magdalena Kerestey „Buddyjski model medytacji na podstawie badań jakościowych dotyczących tradycji Karma Kagyu tyb. Nyndro”
2) 12.30-13.00 dr Stanisław Radoń „Mindfulness, czyli kliniczny model medytacji w kontekście neuro-psycho-biologicznych badań prowadzonych w paradygmacie sieci i grafów”
Link do ostatniego wystąpienia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:8E9KXjultJDe0d3L8yJvYTUpQl8vWp5sXWpU0Bl53R81@thread.tacv2/1648058172367?context=%7B%22Tid%22:%22c01640b5-a3be-46f1-b040-2403a3690e50%22,%22Oid%22:%22a2b9d2af-f8dc-4b35-80ed-51237ae4db97%22%7D