Prezentacja „Jak zmienia się mózg podczas praktyk uważności”?

Polecamy słuchanie z prezentacją dostępną: http://issuu.com/…/docs/radon_2016_jak_sie_zmienia_mozg/1

Plan prezentacji:

1. Problematyka metanaukowa i możliwość rewolucji poznawczej (uważność i neurofenomenologia)
2. Multidyscyplinarność jako konieczność
3. Uważność a procesy uwagowe, poznawcze, emocjonalne i behawioralne
4. Zmiany strukturalne mózgu (grubość istoty białej, szarej, mieliny)
– zmiany degeneracyjne a neuroplastyczność
– uważność jako cecha
5. Zmiany funkcjonalne
– Integracja wertykalna
– Synchronizacja hemisferyczna
– Charakterystyka sieciowa aktywności mózgowej
6. Dynamika zmian (poziomy medytacji)
7. Wnioski:
– Uważność jako transdiagnostyczna transterapia
– Paradygmat ekspercki
– Neurofenomenologia jako epistemologicznie akceptowalna nauka