Psychodermatologia i psychokosmetologia a mindfulness

Uwaga: film zamieszczony w linku należy oglądać w średniej albo niskiej jakości

Ogólne wnioski: poprawne i systematyczne (to trzeba podkreślić: codziennie choćby po minucie) praktykowanie medytacji wywołuje cały szereg pozytywnych zmian fizjologicznych (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, chroniczny ból, astma, otyłość, reumatyzm, cukrzyca typu 2., syndrom jelita drażliwego), psychicznych (leczenie większości zaburzeń psychicznych i psychiatrycznych), funkcjonalnych (poprawa pod względem matematycznym jakości funkcjonowania umysłu), strukturalnych mózgu (spowalnianie procesów neurodegeneracyjnych poprzez zwiększanie grubości mieliny, istoty szarej i białej w wielu obszarach mózgu a w konsekwencji poprawę funkcjonowania systemu umysłowego), neuroimmunologicznych (wzrost wyzwalania dopaminy, melatoniny, serotoniny i endogennej morfiny oraz spadek kortyzolu i norepinefryny) oraz w genetyce (nasilanie procesów telomerazy oraz osłabienie metylacji, które decydują o odporności immunologicznej). Wydaje się, że w niedalekiej przyszłości będzie możliwe leczenie chorób nieuleczalnych i leczonych dotąd jedynie objawowo (zmienianie sekwencji DNA).